Yine yeniden “BARIŞ ATEŞİ”

Bu Memleket Bizim Platformu bugün Lefkoşa Kuğulu Park’ta Barış Ateşi yaktı.

Cenevre’de devam eden görüşme sürecine destek verip Kıbrıs Sorunu’nun federasyon temelli bir çözüme ulaşması gerekliliğinin vurgulandığı etkinlik, Grup Baria müzikli açılışı ile başladı. Ardından  şiir dinletisi gerçekleştirildi.  Daha sonra  Barış Ateşi yakılarak BM Genel Sekreteri’ne yazılan mektup okundu. Etkinlik Ersen Sururi’nin kısa keman dinletisinin ardından, Grup Baria müzik dinletisi ile sonlandırıldı.

 

 

Guterres’e gönderilen mektup ise şöyle:

“Kıbrıs Türk toplumunun geniş kesimlerini temsil eden Bu Memleket Bizim Platformu olarak, Kıbrıs sorunu ile Cenevre’de tarafları gayri resmi bir toplantıda bir araya getirmenizden dolayı sizlere teşekkür ederiz. 24 Nisan 2021 tarihinde pandeminin olumsuz koşullarında binlerce Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum; iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon temelinde bir çözüm istediğini, adada eş zamanlı gösteriler düzenleyerek, dünyaya yeniden duyurmuştur. Bu gösterilerin amacı mevcut düzenden memnuniyetsizliklerini dile getirmenin yanı sıra, BM parametreleri temelinde çözüm müzakerelerine ortak bir zemin oluşturma sorumluluğunu taraflara aktarmaktır.

Bu bağlamda özellikle belirtmek isteriz ki, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon temelinde bir çözüm modelinden uzaklaşılması, sadece iki toplumu birbirine yabancılaştırmakla kalmayıp bölünmüşlüğü pekiştirecek, bulunduğumuz coğrafyada yaşanan gerginliğin artmasına neden olacaktır.

BM parametreleri ve uluslararası hukuk prensip ve ilkeleri ile uyumlu olmayan bir çözüm modeli, zaman kaybı ve mevcut statükonun devamını sağlamaktan başka bir sonuca yol açmayacaktır.

Bu nedenle soruna müdahil tüm tarafların 11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklama, 30 Haziran 2017 tarihli Guterres Çerçevesi ve tarafların 25 Kasım 2019 tarihinde Berlin Zirvesi’nde şahsınıza vermiş oldukları taahhütlerin yapılacak görüşmelerin zeminini oluşturduğunu koşulsuz ve kesin olarak kabul etmeleri, buna bağlı kalmalarını sağlamak için yapacağınız girişimleri desteklemekteyiz. Siyasi çözüm ancak bu zeminde BM gözetiminde varılacak mutabakat ve nihayetinde toplumların onayına sunularak gerçekleşebilir. Unutulmamalıdır ki, mevcut durumun sürmesi, gerginliklerin artması ve bölünmüşlüğün kalıcılaşmasını getirecektir.”