UNICEF başkanından açık mektup

UNICEF Başkanı Henrietta H. Fore, gelecek yıllar için Covid-19’un da etkilediği problemlere 5 ayrı çözüm önerisi sundu. Fore, Covid-19 aşısı, eğitim, çocukların ruh sağlığı, iklim değişikliği ve ırkçılığa dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Henrietta H. Fore, Covid-19’un beraberinde getirdiği problemlere çözüm önerileri sunan bir mektup yayımladı. Fore, Covid-19’un ardından dünyada baş gösterecek problemler için şimdiden adım atılması gerektiği kanaatinde. UNICEF Başkanı yazdığı mektupta sıraladığı 5 maddeyi, “çocuklar için şimdi yakalanması gereken 5 fırsat” olarak tanımlıyor. Fore, çocukların korunması için pratik ve somut planlar yapılması gerektiğini söylüyor.

Yenidüzen Gazetesi’nde köşe yazısı yazan eğitim bilimci Salih Sarpten  konuyu kendi köşesinde dile getirmişti.

İşte UNICEF Başkanından, koronavirüsün (Covid-19) beraberinde getirdiği problemlere 5 çözüm önerisi:

COVID-19, yaşadığımız süre içinde tanık olduğumuz gerçek anlamdaki ilk küresel kriz. Bulunduğumuz yerden bağımsız olarak, küresel salgın herkesi, en fazla da çocukları etkiliyor. Milyonlarca kişi, sırf yoksul bir ailede doğdukları için ya da kökenleri, dinleri ya da ırkları nedeniyle temel sağlık, eğitim ve koruma hizmetlerinden mahrum kalıyor. COVID-19 ise, bu eşitsizlik uçurumunu daha da büyüttü. Bu nedenle küresel salgının sosyal, ekonomik ve sağlık konusundaki etkileri uzun yıllar boyunca yankılanmaya devam edecek.

Zaman bu zorluklar yüzünden yılma zamanı değil. UNICEF’in 75. yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, bu kuruluşun 2. Dünya Savaşının hemen sonrasında, başka bir tarihi krizin tam ortasında kurulduğunu hatırlıyoruz. O tarihte, savaşın harap ettiği bir dünyada çocukların karşı karşıya kaldığı sorunların büyüklüğünden yılmak da kolaya kaçmak olurdu. Ama nelerin mümkün olabileceğini yeniden hayal ettik. Dünya çapında yeni sağlık ve refah sistemleri kurduk. Çiçek ve çocuk felcini hastalığını yenebildik. Birleşmiş Milletleri kurduk.

Tarih bize bir kez daha sesleniyor. Dünya savaşlarından küresel salgınlara kadar daha önceki büyük çaplı krizlerde liderler; barışı tesis etmek, toparlanmak ve dünyayı yeniden inşa etmek amacıyla bir araya gelerek antlaşmalar yapmış, işbirliği içinde hareket etmişlerdir.

Çocuklarımızı korumak için tüm dünyayı kapsayacak somut bir plan geliştirmeliyiz. Gelecek nesiller için sağlık ve eğitime yatırım yapmalı, tüm çocukların erişebileceği daha dayanıklı sistemler ve hizmetler sunmalı ve bütçe kısıtlamaları ile ekonomik gerilemenin çocukları etkilememesi için çalışmalıyız.

Dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldığı zorlukların boyutlarını biliyoruz. Geçmiş tecrübelerimize dayanarak, ortaklık ve dayanışma içinde ilerleyebilir, güvenli bir gelecek inşa edebiliriz.

Fakat bu, her şeyin eski haline dönmesi ile ilgili bir girişim değil. Çünkü dünya genelinde yüz milyonlarca çocuk için salgın öncesi “normal” de yeterince iyi değildi.

Bu yazıda COVID-19 küresel salgınının dünya çocukları için sunduğu beş fırsat ele alınıyor. Ayrıca gençler için daha iyi bir geleceği nasıl yeniden hayal edebileceğimize dair beş derse yer veriliyor.

 

1. AŞILAR İÇİN GÜVEN İNŞA ETMEK

Başkan Fore, 27 ülkeden yaklaşık 20 bin yetişkinin katıldığı bir araştırmaya göre katılımcıların neredeyse dörtte birinin Covid-19 aşısını reddedeceğini belirttiklerini söylüyor. Fore, aşıya güvenilmediği takdirde Covid-19 aşısının işe yaramayacağını vurguluyor. Bu durumda en büyük rol oynayacak yerler teknoloji şirketleri. UNICEF Başkanı, sosyal medya platformlarının gerçeği çarpıtan içerikleri kaldırmak için adımlar atması gerektiğini söylüyor.

2. EĞİTİMDE DİJİTAL UÇURUMU KAPATMAK

Hayatın pek çok alanını etkileyen Covid-19’la birlikte tüm dünyada eğitim de sekteye uğradı. İnternet erişimi olmayan ya da teknolojik materyallerden yoksun olan çocuklar, bir alternatif olarak sunulan çevrimiçi eğitimlerden yararlanamadı. Fore, bu aşamada becerilerini geliştirmelerine yardımcı olması için çocuklara dijital araçlar sağlanması gerektiğini söylüyor. Öncelikle tüm hükümetlerin güvenli bir şekilde, tüm önlemleri alarak okulları açmaları gerektiğini belirtiyor. Aynı zamanda da bu zamanda dijital çözümlerin de önemine dikkat çekiyor: “Dijital çözümlerin gücünü kucaklayarak, tüm bir çocuk nesli için öğrenme ve beceri gelişiminde devrim oluşturabiliriz.”

3. ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞINI DESTEKLEMEK

Covid-19’la birlikte çocuklar evlerde kalmak zorunda kaldı. Dışarı çıkıp oyun oynama ve okula gitme imkanları sınırlandı. Ergenler sosyal bağlantıların çok önemli olduğu bu dönemde akranlarından ve sosyal ortamlardan mahrum kaldı. Ayrıca, Covid-19’la birlikte aile içi şiddet de arttı. Tacizler ve ihmal edilen çocuklar travmalar geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Henrietta H. Fore, Covid-19’un aynı zamanda dünya çapındaki ülkelerin yüzde 93’ünde kritik akıl sağlığı hizmetlerinin aksatıldığını veya durdurulduğunu ifade ediyor. Fore, devletlerin bu konuya yatırım yapması gerektiğini, ruh sağlığı hizmetlerini, topluluklarda ve okullarda gençlere desteği önemli ölçüde genişletmesi gerektiğini söylüyor.

4. AYRIMCILIĞA SON VERMEK

UNICEF Başkanı Fore, Covid-19’un ayrımcılık yapmadığını ancak toplulukların ayrımcılık yaptığını belirtiyor. Birçok ülkede insanların serveti, etnik kökeni veya renginden dolayı koronavirüsten daha çok etkilendiğini söylüyor. Örnek olarak Amerika’daki, Afrikalı Amerikalıları gösteren Fore, “Amerika’da, Afrikalı Amerikalılar nüfusun yüzde 13’ünü, ancak Covid-19 ölümlerinin kabaca dörtte birini temsil ediyor ve beyazlara kıyasla Covid-19’dan ölme olasılıkları neredeyse dört kat daha fazla.” diyor.

Dünyandaki işçilerin ve yoksulların hastalığa karşı orantısız bir risk altında olduğunu ve hastalığa yakalanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Zengin ya da fakir, komşunuz hasta ise hastalanabilirsiniz. Bu kriz, herkes için bitene kadar, kimse için bitmeyecek. Eşitsizliği ve ayrımcılığı ele almak için yenilenmiş bir bağlılığa ihtiyacımız var.” Fore, sadece yeni nesil sosyal koruma politikaları değil aynı zamanda hedefli politikalar yoluyla cinsiyet, ırk, veya etnik kökene dayalı köklü ayrımcılıklarla mücadele edilmesinin gerektiğini anlatıyor.

5. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ELE ALMAK

 Fore, iklim değişikliğinden en çok çocukların zarar gördüğünü söylüyor: Çocukların, iklim değişikliğinin getirdiği su kaynaklı hastalıklara karşı savunmasız olduğu ortada. Bu sebeple yeni çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu nedenle, iklim değişikliğinin doğrudan ele alınmadığı takdirde eşitsizliği daha çok kötüleştireceğini söylüyor Fore. Bununla birlikte, 2050 yılına kadar, iklim değişikliğinden kaynaklanan hasarın 8 trilyon ABD dolarına ulaşmasının ve tüm dünyayı gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 3’ü kadar, yoksul bölgeleri ise daha da fazla yoksullaştıracağının beklendiğini anlatıyor. Fore, iklim değişikliği için acil olarak harekete geçilmesi gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde, iklim krizi, doğal afetler ve silahlı çatışmaların göçü arttıracağını ve 30 yıl içinde 1 milyardan fazla insanın yerinden edilmekle karşı karşıya kalabileceğini vurguluyor.

Koronavirüsün (Covid-19) beraberinde getirdiği problemlere 5 çözüm önerisi sunan UNICEF Başkanı Henrietta H. Fore dünyaya şöyle sesleniyor:

“Çocuklar bu salgından sonra normale dönmemizi kabul etmiyor çünkü normal hiçbir zaman yeterince iyi değildi. Daha iyisini yapmalıyız. Çocuklarımıza bizim kuşağımızdan gelecek vaadi korumak için bir plan etrafında toplanalım. Çocukların sağlığını, eğitimini, gezegeni ve geleceklerini koruyan acil sorunları çözmek için birleşelim. Birlikte, her çocuk için daha iyi bir Covid sonrası dünyayı yeniden hayal edebiliriz.”

Kaynak: UNİCEF