Temaslı veya pozitif ancak semptomsuz öğretmenlerimiz derslerini online yapabilecek

Okulların açılmasının üzerinden bir aylık bir süre geçmesine rağmen, Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluktan kaçan tutumu yüzünden pandemi kaynaklı sorunlar devam etmektedir.

“Okullara pandemi ile etkin mücadele edebilecekleri bir genelge gönderilmedi.”

Eksik olan müdür, müdür muavini atamalarının yapılmaması ve okullarımızda öğretmen eksikliklerinin devam etmesi yanında Covid19 salgını ile ilgili ortaya çıkan sorunları çözmekten aciz bir Eğitim Bakanlığı ile karşı karşıyayız.

“Okullarda PCR ve antijen test zorunluluğu getiren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararının nasıl uygulanacaktır?”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yayınladığı kararları bir genelgeye dönüştürüp okullara duyurmaktan kaçan Eğitim Bakanlığı, öğretmen ve okul yöneticilerimizi veli ile karşı karşıya getirmektedir. Okullarda PCR ve antijen test zorunluluğu getiren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararının nasıl uygulanacağı ile ilgili genelge yayınlamaktan aciz Eğitim Bakanlığı, okullarda yaşanan sorunlara da seyirci kalmaktadır.

“Temaslı veya pozitif olup, hastalığı semptomsuz geçiren sınıf öğretmenlerinin bulundukları okullarda  dersler online yapılacaktır.”

Devlet okullarını, çalışanlarını ve öğrencileri sahipsiz bırakan Eğitim Bakanlığı’nın bu tutumunu protesto ederiz. Pandemi nedeni ile temaslı veya pozitif olup, hastalığı semptomsuz geçiren sınıf öğretmenlerinin bulundukları okullarda eğitimin verimi açısından, sınıflardaki öğrencilerin derslerini online yapacaklarını belirtir, bu sınıflarda çocuğu olan velilerin kaos yaşanmaması için çocuklarını okula göndermemelerini duyururuz. Bu uygulama Tabipler Birliği ile sendikanın hazırladığı kılavuzda belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Bakanlığın genelge bile yayınlamaktan aciz olduğu bu konuda sendikamızın aldığı karara uyulması toplum sağlığını da, eğitimi de koruyacaktır.

 

Saygılarımızla.

 

 

                                                                                                                     

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri

 

Sürdürülebilir Eğitim Kılavuzu