Sendikal Platform eylemini erteledi, Barolar Birliği’nin eylemine katılacağını belirtti

Sendikal Platform, 19 Nisan  Pazartesi günü saat 09:30’da yapacağı eylemi Çarşamba gününe erteleyerek Barolar Birliği’nin düzenleyeceği eyleme destek vereceğini  ve eyleme fiilen katılacağını belirtti.