Okundurdum yazındırdım bale gudalya, bale gudalya…

Anayasa Mahkemesi dün,  Kıbrıs’ın Kuzeyi için “Milat” teşkil edecek bir karar aldı. Memlekette bazılarının “Amman da anamız oññaracak şimdi bizi…!!” diyerek paçalarını tutuşturan bu karar, demokratik ve laik düşünceyi benimseyen Kıbrıslılar için umut ışığı oldu.

Kimileri tarafından “Ufacık bir sendika” olarak görülen KKTC Hizmet Sendikası’nın (Hizmet Sen) 2018 yılında mahkemeye taşıdığı, devletin gözetimi ve denetimi olmadan Din İşleri Başkanlığınca ‘Kuran kursu yapılamayacağını’ da içeren, ayrıca Din İşleri Başkan Yardımcısının atanması ve Din İşleri Komisyonunun görev ile yetkileriyle ilgili maddenin “Anayasanın eğitim ve Laiklik ilkeleri” maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle açılan iptal davasının  neticelendiği ve sendikanın haklı bulunduğu Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı tarafından açıklandı. Duruşmada Anayasa Mahkemesi, sözü geçen iki maddeyi de Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Kuzey’deki İmparatorlukta terk edilen bu ilkenin bizim Anayasamız bağlamında ele alınması, “golay golay pes etmeyeceğimizin” bir nişanesidir be vordolar…

Annarsıñız ya…..

 

*******************************

 

Dünyada hızla eriyen buzullar kutup ayılarının neslini tehdit etmeye başlamış. Atasözleri arasına karışmış bir hikayede “çöl ortasına geldikleri” rivayet edilse de siz inanmayın. İş tam tersi. Efendim, “Boz Ayılar” kuzeye yönelmiş. E, durum böyle olunca da Kutup Ayıları ve Boz Ayılar aynı ortamda yaşamaya başlamış. “Deseñ ya, gaybeddiler pusulayı…”. ABD Alaska’da Kutup Ayısı ve Boz Ayının çiftleşmesinden  melez ayılar türemiş. “Hade oğlum bakalım”. Pizzly ya da Nanulak olarak adlandırılan bu melez ayılar, Paleontologlara göre iklim değişikliklerine ve yüksek sıcaklıklara karşı daha dayanıklıymış. Bu durum, Kutup Ayıları için hiç de iyi görünmüyor. İklim değişikliği durdurulmazsa, Kutup Ayılarının yüzyılın sonuna kadar yok olabileceği öne sürülüyor.

Gözleniñ be insanlar. Vallahi bizde da kuzeye yüzünü dönüp evrilen ayılar var ama, ne bileyim oğlum…!!!

 

*******************************

 

  • Be Rifat. Nedir olân da açmazlar Siğara Fabrikasını kaç gündür..?
  • Duymadıñ be Isseyin…? O şu giddiydi bizim bahcalara bakan Ebisdad Türkiya’ya alsın tohumcuk. Ha, giddi yanında o İsgeleli garıda hani bizim partidendir.
  • E, noldu be giddiysa..?
  • Bunnarın yanında gitmiş bir da müdür. Açıldı seninki galiba biraz, sen ol gorona da gel. Neçün da deñ, barabarıdılar deyi, Ebisdadınan İsgeleliyi da duddular içerde, ta geçsin beytanbal gorona. Sen İsgeleli garı, geçen gün gaç da gel fabrikaya gün ışıdığıynan. Dudda bağla artık fabrikadakıları. Garı der, “ben dudmadım elini hiçbirinin, bes yörüdüm yanında ebisdadın” amma, kim diğner oğlum. Geçeceymiş hepsine gorona deyi, yapacaklarmış grev da kapaddılar goca fabrikayı…
  • Addılar utanmayı artık, ben sağa söyleyim. Nedir olân bu serbesiyet..? Bak Türkiya’ya da al biraccık ders.  Kapadacañ sendikalarını gennere da görsünler dünyanın kaç bucak olduğunu… Bırakmadılar yeylim ganimetleri rahat be gavvole….

 

***********************************

 

Senelerdir ambargolardan yakınan 21 Üniversite Rektörü, Kayyum’un çığırtganlığını yapacaklarını açıkladılar.

Öğretim üyeleri, üniversite sendikaları, hukukçular ve parti temsilcilerinin gözü henüz kôr olmamış olanlarından bazıları, üniversitelerin bilim yuvası olduğunu ve hangi görüş olursa olsun siyasete alet edilmemesi gerektiğini savundular.

Sağa ne be uzakdan idare edilen kayyumun siyasetinden… Sen değilmiñ şu ağlañ senelerdir, seni saymazlar üniversiteden deyi dünyada..?

Elinan dutulan birkaç daneñiz varıken, siz da uyduñuz ticaret yapan çoğunluğa da gaybedesiñiz eliñizdakini da…

Okundurdum yazındırdım bale gudalya, bale gudalya…

Rumca’da “gudalya”, “kaşık” demektir. “bale” de, “yine” anlamına gelir.

Bilmeyenler için hikayeyi aktaralım.

Kıbrıs’ta fakir bir köylü büyük sıkıntılarla oğlunu tahsile göndermiş. Yıllar sonra okul bitince oğlan köye dönmüş. Akşam yemeğe oturmuşlar. Gosgoca üniversite mezunu oğlan anasına seslenmiş.

“Be anne. Ver o gudalyayı oraşdan…” Duyunca bubası bunu dayanamamış. “A be oğlum. Bunca sene okundurdum yazındırdım, halâ ‘bale gudalya, bale gudalya’ mı be…?”

 

Hade bakalım…. Kim alacak bu lafı üsdüne..? Aceba gulicikler..?

 

**********************************

 

Baş Ebisdad 3 Nisan 2022’de “erken seçim” dedi. “Erken” değil mi yahu…

Be Ersan.. Unudduñ fagoları açık da, oturacak patariya….!!!

Gaybeddi ayarı artık. Bu masgara olduğuñuz hükümet, adı üsdünde “azınlık hükümeti” değil mi be. Gurulurken programıñıza yazdıñız ki Ekim 2021’de seçim yapacaksıñız. Olân Yüksek Mahkeme Yargıcı açık açık söyledi sağa ki, eğer erken seçimi yapmaycaksañız lüzum Haziran’da atanan kayyumun yerine ara seçim yapasıñız. Tek bir vekil seçmek için 10-15 milyon TL’yi sokağa atacak parañız varısa, vallahi özel sektördeki aç insanlar, gatar hepiñizi öñüne da gaçacak delik ararsıñız…

Anayasa gereği bu işin Meclisteki Hukuk Siyasi İşler Komitesinde görüşülerek çözülmesi gerekiyor. Hükümetin komitede çoğunluğu yok. UBP 3, CTP 2, HP 1 üye ile temsil ediliyor. Karar yeter sayısı dört. Dolayısıyla hükümetin muhalefetle uzlaşması lazım.

Muhalefet partileri de erken seçimin 29 Ağustos 2021’de yapılması için Meclis’e yasa önerisi sunacak.

Hade bakalım..

Krizimiz hiç yoğudu, bir dane daha oldu….

Bu aralar Andrez oynamaya eyi alışdıñız  da, Allah acısın bizi artık….

 

************************************

 

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın bir diğer şirketi Neuralink, bu yıl insan beynine çip yerleştirmeyi planlıyor. Neuralink’in verdiği bilgiye göre 9 yaşındaki bir maymun, beynine yerleştirilen çip sayesinde zihin gücünü kullanarak video oyunu oynayabiliyor. Musk’ın iddiasına göre bu çip gelecekte felçli hastalara yardım edebilir, yürümelerini sağlayabilir ve hatta Alzheimer ile Parkinson gibi hastalıkları da tedavi edebilir.

Tamam yahu, anladık olabilir da…..

Önce politikacılarda deneyiñ da görelim. Ama uzaktan kumandalı olsun çipler.. Kumandayı da çocuklara veriñ. Onlar bilir ne yapacaklarını…

 

************************************

 

Bizim Hariciye Ebisdadı Taysin, Pakistan medyasına demeç vermiş. “Anacığımız bizim için yol haritası belirleyiyor. Türkiya hakkımızdaki her senaryoda yer alacak” demiş. Dün gece da Sultanın Hariciye Nazırı Kıbrıs’a geldi. Birgün önce gomşusunun Hariciye Nazırıynan atışdılar biraccık..

Gızdı genne da o hızınan geldi versin ayarı bizimkilere.

Hani “Egemen Devlet” olacayık ya, anamızın izniynan.

Gandırıllar sizi guzzum..

Dün anacığıñızın futbol federasyonu nabdı bilirsiñiz..?

Böööyüüüükk bir töreninan “Türkçe Konuşan Ülkeler” futbol federasyonları tarihi işbirliğine imza attı. Türkiya’nın öncülüğünde yapılan anlaşmada Macaristan bile yer aldı ama KKTC “kapsam dışında galdı. Bırak ceza, davet bile almadı.

Yani veriller bizimkilere gullûricik, yanında da kolâ, oyalanıñ biraccık da gene…

Diggad ediñ da, gullûrinin garacoccosu gurgurañıza gaçmasın…

 

Bu arada ülkem uykudayken, KKTC Gençlik Dairesi ile Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) “pek masumane” bir “İşbirliği Protokolü”ne imza attı.

Satır aralarında bakın neler var:

*Türkiye GSB Gençlik Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu 20 kamp lideri, yerinde eğitim için KKTC’deki kamplara gönderilecek.

*KKTC’nin uygun gördüğü gençlerin yaz aylarında “Milli Mücadele Kampı”na katılmaları için 2021 yılında 3000 kontenjan ayrılmış.

*Türkiye GSB Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “1 Usta 10 Çırak” Projesine, KKTC’de yaşayan gençler arasından Anadolu’da var olan geleneksel el sanatlarından Hüsn-i Hat, Tezhib, Naht, Kündekari gibi alanlara ilgi duyan gençler dahil edilecek.

Kültür Asimilasyonu işte aynen böyle olur. Kıbrıslı genç, Lefkara nakışını öğrenmesin ama Tezhib öğrensin. “Kıbrıs’ta barış nasıl olur”u öğrenmesin ama Türkiye’nin milli mücadelesini öğrensin.

Amman diggad edin da gındırık gancelliden gaçmasın gulicikler,,,

Bu gidişinan ne gancelli galacak, ne da gulicikler be insanlar….

“Açılan bahçe kapılarından kocaman köpekler girip sizi ham yapıcaklar”…

Uyuyuñ da böyüyüñ……..

 

***********************************

 

Dün Galatya’dan Emetaba aradı. Dedi be Yusuf..!! Yaz oğlum bu hafda o şu bizim Başgan Sarıçizmeli’ye nasıl utanmazlık yapdılar.

Noldu be Emetaba..? dedim.

Dedi vallahi o Baş Ebisdadınan, tomofillerinan yollara bakan Ebisdad geldiler Galatya’ya öteği gün. Bunnar artık aldılar utanmazlığı da çıkdılar yola be oğlum. Geçdiler bizim Cemil’in kapusunun öñünden da seslenmediler bile genne be gavvole. Nasıl insandıllar yahu.

Ne deyim be Emetaba, dedim. Siz Gıbrızlı analar öğreddiñiz bize usulü ama, bunnara esinca öyle kuzeyden ruzgar, gaybeddiler pusulayı..

Söyle Sarıçizmeli’ye da arkasındayık. Biz kaç dane Ebisdad gördük. Gorgma da, işleyeni bilir bu Halk Emetaba,

 

Yusuf Nidai

16 Nisan 2021