Maviş: Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeliyor

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Meclis’in gündemine gelen ve oy çokluğu ivediliği alınan Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediğini söyledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Meclis’in gündemine gelen ve oy çokluğu ivediliği alınan Öğretmenler Yasası Değişiklik önerileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, öğretmenlerin sendikaları ile birlikte çalışma koşullarının kötüleştirilmek istenmesine karşı açık ve net bir şekilde tepki verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyledi.

Maviş, yasa değişiklik önerileri ile ilgili Milli Eğitim Bakanı’nın bugüne kadar anti/demokratik, katılımcılıktan uzak ve ben yaparım olur yaklaşımını izlediğini belirterek, “Meclis’te yasa değişiklik önerileri ile ilgili ortaya bilimsel bir gerekçe koyamadığı gibi, bu değişikliklerin eğitimin niteliğine ve okulların kapasitesini nasıl olumlu etki yapabileceğini de açıklayamamıştır” dedi.

“ÇALIŞMA KOŞULLARININ KÖTÜLEŞTİRİLMEK İSTENMESİNE TEPKİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Maviş, öğretmenlerin sendikaları ile birlikte çalışma koşullarının kötüleştirilmek istenmesine karşı açık ve net bir şekilde tepki verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyledi.

“ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRETMENİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA VE HEDEF GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR”

Maviş, Çavuşoğlu’nun bu tepkiyi görmezlikten gelerek hala daha Meclis Kürsüsünden öğretmeni itibarsızlaştırmaya ve hedef göstermeye devam ettiğini söyledi.

Maviş, Eğitim Bakanı’nın çalışma koşullarının kötüleştirilmesi için “fikir beyan eden birçok öğretmen olduğunu” iddia ettiğini ve 22 öğretmene dava okunmuş olmasına rağmen katılımcı demokrasiden bahsettiğini belirterek, bu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA)’ye de vurgu yapan Maviş, akademinin gelişimine katkı koyacak yasa tasarısının 6 Mayıs’tan beri akademisyenler tarafından hazırlandığını ve sendikalar tarafından da katkı sağlandığını fakat yasa tasarısının halen ‘Teknik Kurul’un gündemine Bakanlık tarafından taşınmadığını ifade etti.

Maviş, AÖA özelinde hazırlanan yasa tasarısının sürekli hizmet merkezi kurulmasına, eğitim programları geliştirilmesine ve öğretmen yetiştirme sistemine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. Maviş, tasarının akademik ilerlemelerdeki anomalilerin düzelmesine ve idari yapının yeniden organize olmasına da yarayacağını söyleyerek, öğretim elemanı kadrosunun da genişlemesine fırsat vereceğini ve daha çok öğretmen adayı yetiştirilmesini katkı yapacağını ifade etti.

“ÖĞRETMENLER (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN İTİBARINI ZEDELİYOR”

Kıbrıslı Türklerin kimliği, kültürü ve varlığının temeli olan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin misyonunu basite indirgediğini söyledi.

Maviş, bilimsel bir çalışma yapılmadan ve eğitime katkısı olup/olmayacağı tartışılmadan öğretmenlerin çalışma yüklerini artırılmak istendiğini belirtti. Maviş, öğretmenlerin çalışma saatlerini hesaplarken sadece sınıf içerisinde bulunduğu süreye bakılamayacağını, öğretmenin okula gidiş geliş süresi, ön hazırlık ve değerlendirme, ders doldurma,  öğrenci/aile görüşmeleri, öğrencisinin diğer sorunları ile 24 saat ilgilenme gibi eğitimsel ve toplumsal sorumluluğu olduğunu görmezden gelmenin eğitimin pedagojisine aykırı olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu’nun sendikalarla, katılımcı demokrasi adı altında yapılan görüşmelerde yasanın tamamının değiştirilmesi konusunda çalışma yapılmasının konuşulduğunu ifade ettiğini söyleyen Maviş, “Çavuşoğlu samimi ise yasa tasarısını geri çeker, gerekli Ar- Ge’yi yapar, öğretmenlerin gerçek fikrini referanduma sunar ve bir eğitim şurası çerçevesinde yasanın tümünü tartışabiliriz” dedi.