KTTB, Federasyon Yolunda Birlikte etkinliğine destek

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, yayınladıkları ortak bildiri ile Bu Memleket Bizim Platformu’nun eylemine destek bildirdi.

Açıklama şöyle:

“Kıbrıslı Türkler uluslararası hukuğun dışında kalmanın sonucunda, toplumsal ve bireysel olarak dünya ile doğrudan ilişki kuramamanın bedelini ekonomik, kültürel, sosyal olarak öderken aynı zamanda sürekli göç vererek kendi vatanında giderek azalmaktadır.

Her anlamda dışa bağımlı bir yapılanma halinde yaşamaktayken tüm dünya ile aynı anda yaşadığımız pandemide bile toplumumuza ait hiçbir veri dünyaya yansıtılamamıştır. Dahası birçok uluslararası kurumun desteğinden de mahrum kalınmıştır.

Kıbrıslı Türklerin varlığının devamı ve barışçıl bir gelecek için; BM kararlarında tanımlanan siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümüne en erken zamanda ulaşmayı hedeflememiz gerekmektedir.

Kıbrıs görüşmelerinde bugüne kadar BM parametreleri çerçevesinde üzerinde mutabık kalınan tüm konular, olası bir anlaşmayı mümkün kılan ortak bir zemin oluşturmaktadır. Önümüzdeki günlerde Cenevre’de gerçekleşecek Kıbrıs Zirvesi’nde bu önemli fırsatı yakalamak için bu yönde siyasi irade ortaya koyarak her iki toplum liderinin de iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümüne sahip çıkması gerekmektedir.

Bu nedenlerle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, Bu Memleket Bizim Platformu tarafından 24 Nisan 2021 Cumartesi günü düzenlenecek “FEDERASYON YOLUNDA BİRLİKTE” etkinliğine destek veriyor ve üyelerimizi ‘pandemi kurallarına uyarak’ etkinliğe katılmaya ve destek olmaya davet ediyoruz.”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği – Kıbrıs Türk Tabipleri Odası – Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası

Kaynak: TAK