KTÖS: Okullarımız kışlaya dönüştürülerek çocuklarımızın beyinleri yıkanmak istenmektedir.

Türk ve Yunan şövenistleri yıllardan beridir, adamızın her iki toplumuna yönelik “milli birlik” söylemleri ile insanlarımızı çatıştırıp, adamızın bölünmesine neden olmuşlardır.

Yaşanan çatışmalar, ölümler, göçler yetmemiş olacak ki, adamızın kuzeyinde “milli birlik” söylemleri ile okullar fiziki olarak militarizmin talim alanına döndürülmeye çalışılmaktadır. Bazı ilkokullar özelinde TC Savunma Bakanlığı resmi sayfasında “milli birliği ve dayanışmayı geliştirme” övgüsü ile reklam yapılan konuyu masum bir olayla açıklamak mümkün değildir.

Anlaşılan odur ki, TC’li yetkililer, kumarhanelerle, gece kulüpleri ile mafyatik ilişkilerle, bedavaya kondukları ülkemizin en güzel yerlerindeki kumarhaneli otelleriyle; gazetecilere, aydınlara, siyasilere açtıkları davalarla, camiler, misyoner imamlar, Din İşleri Başkanlığı, Vakıflar İdaresi ile yeni mezun öğretmenlerimizin işsiz kalması pahasına okullarımıza görevlendirdikleri öğretmenleriyle,  tarikat ve şeyhleriyle, Ankara’da açtıkları ihalelerle, zengin ettikleri AKP’li müteahhitleriyle, TC’nin kuzey Kıbrıs’taki şube bankalarıyla, elçi görünümü altındaki Valiyle milli birlik ve dayanışmasını sağlayamamış olacak ki, okullarımız kışlaya dönüştürülerek çocuklarımızın beyinleri yıkanmak istenmektedir.

 TC’li yetkililer, hala daha birşeyi anlamak istememektedirler. Burası Kıbrıs’tır ve Kıbrıs Türk toplumu kimliğini, kültürünü, varlığını korumaktan aciz değildir. Bu varoluş kavgasında Kıbrıs Türk öğretmeni çocuklarımıza her türlü bilgi, beceriyi dün gibi bugün de öğretmektedir. Öğretmeni kenara itip, “milli birlik ve dayanışmayı” öğretmeye çalışanların, bizi hangi noktaya getirdiklerini yaşayarak öğrendik. Bu nedenle kimliğimize, kültürümüze, insanlarımıza, siyasi irademize saygısı olmayanlara, bizim de ne saygımız ne de tahammülümüz vardır.

               Saygılarımızla

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri