KTÖS: Hükümeti halkın faydasına ciddi ve somut önlemler almaya çağırıyoruz.

Ülkeye istikrar getireceğiz diyenlerin hükümet ettikleri sürede istikrar sağlayabildikleri tek şey işsizlik, enflasyon, pahalılık, zamlar ve yoksullaşma olmuştur.

KTÖS, Maliye Bakanlığının 2011 sonrası göreve girenlerle ilgili yapacağını iddia ettiği maaş düzenlemesinden çıkan sonucun bu insanlarla alay etme niteliğinde olduğunu belirtti. Eğitim sekreteri Süleyman Gelener tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle :

Ülkeye istikrar getireceğiz diyenlerin hükümet ettikleri sürede istikrar sağlayabildikleri tek şey işsizlik, enflasyon, pahalılık, zamlar ve yoksullaşma olmuştur. Vatandaş, alım gücünün düştüğünü her gün yaşayarak deneyimlemektedir. 3 Ağustos günü on altı sendika olarak asgari ücret, Göç Yasası ve vergi dilimlerinin düzenlenmesiyle ilgili yazılı taleplerimizi Maliye Bakanı Alişan Şan’a iletmiştik.

Aradan geçen üç haftada ‘teknik çalışma’ yaptıklarını iddia edip, sürecin sonunda iki sayfalık yazılı talebimize cevap olarak üniversite sınıfı kadrolara 100 TL ek brüt artış önerisiyle gelinmiştir.

  • Enflasyon ve döviz karşısında gün geçtikçe eriyen ücretler çalışanların yoksullaşmasına sebep olurken,
  • Çalışanlar patronlardan daha yüksek oranda vergi öderken,
  • 2011 yılından beridir eşit işe eşit ücret ilkesi yerle bir edilmişken,
  • Asgari ücret komisyonu, belirlenecek olan asgari ücretin; ülkedeki yaygın ücret haline geldiği gerçeğini dikkate almıyorken,
  • Özel sektörde sendikalaşma ve toplu pazarlık önündeki engeller kaldırılmayıp, ülke; asgari ücretliler toplumu haline gelirken,
  • Sermayedarlara sunulan son derece yaygın ve cömert muafiyetler, istisnalar, vergi afları ve indirimlerinden vazgeçilmezken,
  • Kaynaklar yandaşlara aktarılırken,
  • Görevden alma ve atamalar son hızla devam ederken,

Sendikalara yapılan bu öneri en kibar tabiriyle iki anlama gelmektedir: iş bilmezlik ve ciddiyetsizlik.

Pembe tablolar çizmeyi alışkanlık haline getiren hükümeti bir kez daha uyarıyor, 2023 bütçesi ve gelir vergisi dilimleri belirlenirken halkın faydasına ciddi ve somut önlemler almaya çağırıyoruz. KTÖS olarak diğer sendikalarla birlikte eşit işe eşit ücret ve vergide adalet taleplerimiz karşılık buluncaya dek mücadelemizi her platformda sürdüreceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.