Baybora: Hem antidemokratik hem yasa tanımaz uygulamalarla eğitim yönetilemez

Eğitim Bakanlığı yaz boyunca gösterdiği siyasi zorbalık ve antidemokratik uygulamaların yanında, yasa tanımaz uygulamalarına da devam etmektedir.

Sendikamız KTÖS 4 Temmuz tarihinde Bilgi Edinme Hakkı Yasasının 5. maddesinden hareketle yaz aylarında düzenlenen Kuran kurslarıyla ilgili bilgi talep etmiştir. Aynı yasanın 12. maddesi de “İdare, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi, başvurunun alındığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde sağlar.” emrini vermesine rağmen bugün dahi tarafımıza talep ettiğimiz konularda bilgi verilmemiştir.

Geçtiğimiz yıl Anayasa mahkemesi Anayasa Mahkemesi’nin Hafızlık ve Kur’an kurslarını da ilgilendiren Din İşleri Dairesi’yle ilgili gerekçeli kararında şu ifadelere yer verilmişti:

“Anayasa’nın 23. maddesinin (4). fıkrası, “Din eğitimi ve öğretiminin Devletin gözetim ve denetimi altında yapılması” gerektiğine yer verir. Anayasa’nın 59. maddesinin (2). fıkrasına göre ise, “her türlü öğretim ve eğitim etkinliği Devletin gözetim ve denetimi altında serbesttir.” Buna göre, din eğitimi ve dini eğitim de Devletin bu gözetim ve denetim yetkisine dahildir.

Her türlü öğretim ve eğitim etkinliğinin Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altında olması gerektiği kuralı, Eğitim Bakanlığının izni olmadan herhangi bir eğitim faaliyetinin başlatılamayacağı veya yapılamayacağını gösterir. Ancak, sadece izin almakla denetim ve gözetim hakkının yerine getirildiğini kabul etmek mümkün değildir. İzin aldıktan sonra denetim ve gözetim görevinin yapılabilmesi için kursun amacı, plan-programı, eğiticilerin nitelikleri, eğitim yeri ve ortamı da Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimine tabi olmadığı müddetçe, verilen iznin Anayasa’nın 23. ve 59. maddelerinin kapsamından çıkacağı çok açıktır.”

Anayasa ve yukarıda bahsedilen diğer yasalar tahtında bilgi edinmeyi talep ettiğimiz ve bakanlık tarafından yasal süre içerisinde tarafımıza cevabı verilmeyen soruları bu kez de basın aracılığıyla sormak istiyoruz:

  1. Milli Eğitim Bakanlığı yaz aylarında düzenlenmek üzere kaç tane Kuran kursuna izin vermiştir?
  2. Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği bu kursların eğitim yerleri neresidir?
  3. Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği kursların amacı ve plan-programları nelerdir?
  4. Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği bu kursların eğiticilerinin nitelikleri nelerdir?
  5. Milli Eğitim Bakanlığı izin verdiği bu kursları ne sıklıkta denetlemektedir?
  6. Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği bu kursları denetleyecek ve bu konuda uzman denetmeni var mıdır? Varsa, kimlerdir?
  7. Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği bu kursların güncel ve/veya geçmiş denetleme raporlarının sonuçları nelerdir?

Eğitim Bakanlığı yaz ayları boyunca eğitimin niteliğiyle ilgili ortaya koymuş olduğumuz raporlar üzerinde çalışmak ve bu gibi eğitim ortamlarının denetim ve gözetimini sağlamak yerine öğretmeni itibarsızlaştırmayı ve öğretmen haklarını hedef almayı tercih etmiştir. Eğitim Bakanlığını asli görevlerini yapmaya bir kez daha davet eder, eğer yapmayacaklarsa da istifanın bir erdem olacağını yineleriz.