Akdoğan Belediye Başkanı’ndan kamuoyuna açıklama

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bazı basın yayın kuruluşlarında hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak açıklama yaptı.

 

Latif’in açıklamasının tamamı:

“Gerek bazı basın organlarında eksik bilgiyle yer alan, gerekse iyi niyetten yoksun birkaç kişinin manipüle ettiği “su tankeri” meselesi ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapma gereği şart olmuştur.

Akdoğan Belediye Başkanı olarak, beldeme kesintisiz hizmetten ve bölgemin ihtiyaçlarını karşılamaktan bir an olsun geri durmadığımı herkes görmekte, bunu belde halkım hem seçimlerde hem de günlük hayatta takdir etmektedir.

2019 yılı Mart ayında; Bölgemizde bulunan ve herkesçe bilinen eski ve harabe hale gelmiş süt fabrikası üzerinde yer alan ve tehlike arz eden 12 tonluk su tankerini, gerek yarattığı tehlikeyi bertaraf etmek, gerekse beldemizin faydalanabileceği bir imkana dönüştürmek için,  kopup düşmeden önce, imkanlarımızı seferber ederek yere indirdik .

O dönemde devlet kurumları ve Devlet Emlak Malzeme Dairesi dahil, ilgili birimlerle yaptığımız resmi istişarelerde, bu tankerin herhangi biri tarafından sahiplenilmediğini görerek, Akdoğan Belediyesi’ne satılması veya kaydı için girişimlerimizi sürdürdük.

Söz konusu tanker sahiplenilmediği için bizler de, bölgemizde yaşanan su sıkıntısı ve yangınların kontrol altına alınması gibi kamusal fayda içeren konularda değerlendirilmesi adına, bu tankeri kullanılabilir hale getirerek halkımızın hizmetine sunduk. Bu yolla, onlarca ihtiyaçlı eve su taşıdık, onu yangınların önünün alınmasında kullandık.

16 Nisan 2021 tarihinde KKTC Başsavcılığı ve Bölge Polis Müdürlüğünce Mahkemeye davet edildik. Bu davete sorgusuz sualsiz ve tereddütsüz icabet ettik. Hakkımızda herhangi bir tutuklama kararı olmadığı gibi, kendi imkanlarımız ile gerek polise gerekse mahkemeye ispatı vücut ettik.

Soruşturma Memurunun Mahkemede de açıkladığı gibi, söz konusu tankerin Belediyemiz adına geçebilmesi için çeşitli yazışmalar yaptığımız ve bu tankeri belde halkı için yani kamu yararına kullandığımız beyan edilmiş olup, prosedüre bağli bir işlem olan teminat şartlarına da itiraz etmeksizin kabul ettik.

Konuyu başka yönlere çekmek isteyenler ve yapılan işin kamu yararı ve  gerekli girişimlerin yapılması ile vuku bulduğu gerçeğini manipule etmeye çalışanlar karşısında bu açıklama zorunluluk halini almıştır.

Mahkeme huzurundaki bu konuda daha fazla yorum ya da açıklama yapmayı doğru bulmadığımız gibi, Mahkemelerimize olan saygı ve güvenimizin tam olduğunu belirtmek isterim.

Bizler, bu güne kadar olduğu gibi, bundan böyle de, kamu yararından başka bir niyet gözetmeyecek ve  Akdoğanlılar’la bölge insanımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Yenidüzen