“Yasal boşluk giderilmeli”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Sosyal Güvenlik Yasası’nda öngörülen bazı uygulamaların tüzük eksikliği nedeniyle hayata geçemediğini savunarak, söz konusu yasal boşluğun giderilmesini istedi.

“Bir yandan çalışanın hakkını veriyormuş gibi görünüp diğer yandan yasal boşluklar oluşturup yıllar boyu emekçileri yağmalamanızı kabul etmiyoruz” diyen Kapısız, Sosyal Güvenlik Yasası’ndaki eksik tüzüğün ivedi şekilde hazırlanmasını talep etti.

Kapısız, sendikanın konunun takipçisi olacağını da belirterek, “Gereken tüm yasal girişimleri yapmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

Kapısız, şöyle devam etti:

“Sigortalı çalışanın bakmakla yükümlü olduğu çocukların sağlık gereçlerinin karşılanması gerektiği yasada açık açık belirtilmiştir. Buna rağmen bu hakkın çalışan tarafından kullanılması alt tüzüğe bağlanmış, ilgili tüzük 11 yıldır devlet yetkilileri tarafından yapılmamıştır. 2007 yılından beridir çalışanlar bu haklarını kullanabilmek için devletin keyfini beklemektedir”

“Çalışan günü geldiğinde kendi yatırdığı sigortanın karşılığını alamayacaksa Sosyal Sigortalar Yasası’nın amacı nedir?” diye soran Kapısız, açıklamasında şu görüşleri de savundu:

“Düşük ücretler, eksik yatırımlar, uzun çalıştırma süreleri, denetimsizlik… Tüm bunların yanında çalışana verilen haklar yasal boşluk yaratılıp devlet tarafından sömürülmeye devam ediyor. Sermayenin ihtilaçları konusunda görülmemiş süratle karar alabilme yeteneğine sahip hükümetlerimizin nedense sıra çalışana geldiğinde basit bir tüzüğü çıkarması neredeyse çeyrek asır alıyor. Yetkilileri buradan uyarıyoruz; yasalar doğru düzgün şekilde çalıştırılmalıdır.”