Video bahane mesel şahane !

Evvel zamanda, galbır zamanda bir varıdı, bir yoğudu…İllallahdan başga kimse yoğudu, bir ormanda gocamış bir kral aslan varıdı.

Gocamış aslan oturana gadar tahta neler çekdiydi. Yukardakı böyüük ormanın kralı aslan, aldıydı bunu alaman teline, oynadırdı isdediği gibin.. Avlanamazdı deyi gocamış, lüzumudu gitsin yukarı ormana birkaç hafdada bir ki, yesin içsin beleş…..

Neçün da deñ,  yeyceği üç beş sokum et değilidi gocamışın tek gaylesi..

Güççük ormanda genç aslanlar varıdı… Bunnar da gocamışın hükmündeki krallığın gelecekdeki adaylarıydı..

Arkasında böyüük ormanın kralı olduğu için, gocamışın gorkusu yoğudu ki gaybetsin tahtını.

 

Velhasıl, dediler bir seçimcik yapsınnar gendi aralarında ki bakalım kim olacak kral, gocamış rahmetleninca….

 

Bu adaylardan bir tanesi (o şu duddu suyun başını) hiç gonuşmaz, diğnerdi yalınız… “Bekleyiñ da gösdereceyim size dünyanın kaç bucak olduğunu…” derdi…

 

Başga bir tanesi da aday olduydu amma, kral gocamışdan daha gocamışıdı… Bütün aslan familyası zeflerdi genni….

 

Aslanlardan bir tanesi da Albino, yani bildiğiñ beyaz. Göresiñ genni bir gurumunan ostoyiro gezerdi ormanda. “Ben” derdi, “böyüük ormanın kralının en sevdiği genç aslanım”.

 

Bir da varıdı bir aslancık o şu uğraşırdı orman işleriynan..

Öyle ufacık da enine…O da çok heveslendiydi krallığa….Bütün işleri çevirir deyi, başladıydı biraccık da palazlansın….

 

Amma seniñ Albino hırslı…

Bir da ahbabı var Albino’nun, Sırtlan…. Sırtlan ne gadar garanlık köşe var ormanda bilirdi.. Kıstırırsa biceezini hayvanların tenhada, affetmezdi… Ya yer bitirir, ya da tuzak gurardı hayvancıklara…

 

Bir gece gene gezerkana garanlıkda bir da bakdı ki o ufacık da enine olan, başga gabileden bir genç dişiciğinan tenhada iş bişirir…

Seniñ Sırtlan, yemedi içmedi gitdi da yetişdirdi Albinoya…

 

Dellal çıkarır Albino ormanda ki rezil etsin ufacık da enine olanı….

Utancından ormana da çıkamaz oldu,  garanlıgda uygunsuz yakalanan…

Albino da güya zanneddi ki, gazandı yarışı…

 

Meselin sonunda kim erecek muradına da kim çıkacak kerevetine, vallahi kimse bilmez..

 

Bazıları der ki, suyun başını dutan gazanmış yarışı…

 

Bazıları der, mağdur olan Ufacığı da sürmüşler böyüük ormana…

 

Albino…??? Vallahi daha cırmalarmış deller….

 

Sırtlan deseñ, garanlıklarda dolaşmaya, tuzak gurmaya, her dönemde krallara hizmet eder gibi görünüp avların en lezzetlilerini yemeye devam….

 

Peki ormandaki diğer canlılar…??

Onnar manamucukdullar be….!!!

Vur gennere, al ekmeği ağızlarından… Annat gennere mesel da gorgma… Hiç usanmazlar mesel diğnesinner…. Sesleri solukları da çıkmaz…

Bir çıksalar içinden,  ormanda düzen da değişir amma…

Yetişdi, Sırtlanlar duddu bütün köşeleri…

Aslanlar deseñ, kim kral olacak sevdasında hepisi…

 

E hade….!!!!

Siz da işeyiñ da yatasıñız artık….

 

Ha, bu arada E.S’nin “özel hayatının gizliliğini ihlaf ve ifşa” nedeniyle yaptığı şikayet üzerine Y.B’de yaşayan P.G tutuklandı.

 

Ama E.S daha istifa etmedi….

 

Manidar…..

 

Hayırlara vesile olsun…..!!!!

 

 

 

**************************

 

 

 

Gönyeli’de lisansı olmadan “Dudak Büyütme” operasyonu yapan bir kadın yakalanmış. Girne’den bir şahsın dudağını büyütürken yakalanan şahıs, “Bendeki malzemelerin hepsi tıbbi malzemedir. Dediler ki Ada’da herkes biceez yerlerini böyütmek ister. Ben da kaptım malzemeleri hem neşteri, geldim. E, güzel da para veriller. Bir da dediler, KA KA TE CE’de her şey serbesttir. Meğer bu serbest değilimiş. Çünkü otururkan bunlar her taraflarını zaten beleş böyüdüllermiş.” dedi.

 

Ama polis çavuşu yemedi…..

“A gızım….” dedi. “Bari bulsaydıñ biceez özel klinik da, fifti fifti üleşseydiñ parayı. Yok da hep baña, rap baña…” dedi……

 

 

 

*******************************

 

 

 

 

 

  • Nerdesiñ olân Rifat amma…? Gurduk drabezi beklerik gelesiñ, eddiñ yarım gün… Yakdık kömürü, biddi kömürler vallahi.. Gelirkân al bir torbacık kömür daha da bişiremeyceyik etleri bu kömürünan….
  • Vazgeç be Isseyin da gelemeyceyim gardaş… Yokdur beñzin tomofilde…
  • Ne söylemeñ be oğlum… Madem dudmañ para üsdüñde, geç oraşdan Mustağa’nın beñzinden da doldur tankı…
  • Ma diğnemeñ haber da galiba be .. Durduddular beñzini olân…. Satmazlar beytambalı… Olduk sıra Mustağa’nın beñzinlikde da beklerik… Belasını versin artık… Her gün bir moda çıkardıllar be gavvole…. Ona zam, buna zam…. Sıçırddılar rahmetliyi vallahi…..
  • Napalım gardaş…. Biliñ bizim partiyi… Varısa, yoğusa kurultayı beklerik…. Kim seçileceysa seçilsin gayrı… Biz da gurtulalım, onnar da……

 

 

******************************

 

 

Saggulli’ye düşen yılın en güzel haberini unutmadık tabii….

 

Hem Hayata tutunmanın, hem de Direnişin sembolü ASYA BEBECİĞİMİZE, o çoook pahalı olan  “Zolgensma” ilacı dün verilmeye başlandı….

 

Bu süreçte neler atlatmadı Asya Bebek… Aylarca politik çıkarlar uğruna oradan oraya sürüklendi… Sultanlar ve soytarıları küçücük, tertemiz bir çocuğu adeta bir siyasi malzemeye dönüştürmeye çalışarak aylarca süründürdüler… Ailesi artık kimseye güvenemez duruma getirildi….

Ama Asya Bebek Gönüllüleri, Asya Bebek Sağlık Hakkı İnsiyatifi, Sendikalar ve yüreği güzel insanlar, bu umut vadeden çocuğun yaşayabilmesi için, onun güzel ailesine destek olabilmek için her şeyi denediler….

Duymayan, görmeyen, işitmeyenlere haykırarak Asya Bebeğin Sağlık Hakkını talep ettiler. Darp edildiler, hastanelik oldular, tutuklandılar….

Ve en sonunda Kıbrıs Cumhuriyetine seslerini duyurdular…

Bu çabada birilerinin isminin öne çıkarılmasından öte, elde edilen başarı önemlidir. Eminim ki ismi öne çıkarılanlar da, bu başarının toplumsal direniş sonucunda elde edildiği konusunda hem fikirdirler….

 

Her ne yaşandıysa, her ne olduysa, hiçbirinin şu anda önemi yok…

Çünkü toplumun minik kızı Asya, ilacını almaya başladı ve iyileşecek….

 

Asya Bebeğimiz iyileşecek ve diğer hasta çocuklara umut olacak….

 

Kime ait olduğunu bilmediğim bir sözü anımsadım birden. Ne de güzel uydu, Asya’cığımıza….

 

“…..

Yeter ki umudun olsun… O ışık elbet bir yerden doğar hayatına….”

 

İşte doğdu o ışık….

Yolun açık olsun Asya’cık……..

 

 

 

 

 

Yusuf Nidai

22 Ekim 2021

saggullim@gmail.com