TDP, Kamu-Sen’i ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, kamu maliyesinde en önemli unsurun, güçlü bir mali disiplin sağlanması olduğunu belirterek, TDP’nin bu disiplinin sağlanması için öncelikle gerekli olan zihniyet değişimini sağlayacağını söyledi. 

Vergi kayıp ve kaçaklarını önleyici, denetimi artırıcı ve kayıt dışılığın önüne geçecek tedbirler alınacağını belirten İdris, “Tarafsız, hızlı ve güçlü kamu yönetimi oluşturacağız” dedi.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kamu-Sen’i ziyaret etti. TDP’nin Katılım Vizyonu Kitabı tanıtılarak, aday broşürlerinin takdim edildiği ziyarette sorular da yanıtlandı.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, görüşmede yaptığı konuşmada, yoğun bir çalışmayla memleketin her yerine ve kesimine ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, gittikleri, gezdikleri her yerde toplumun büyük çoğunluğunun değişim istencine tanık olduklarını belirtti.

Günümüz dünyasında kamu sektöründe adalet, hesap verebilirlik ve katılımcılığın en önemli kriter olarak kendini gösterdiğini belirten İdris, tüm bunların ışığında, TDP’nin sosyal devlet, katılımcılık ve adil bir gelir dağılımı ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir sosyal hukuk devletini savunduğunu ifade etti.

İdris, 7 Ocak’ta halkın desteğiyle başarılı ve uzman bir kadroyla hükümette güçlü bir şekilde yer alacaklarını belirterek, katılımcı siyaset vizyonuyla özgür bir gelecek için çalışacaklarını vurguladı.

Vergi kayıp ve kaçaklarını önleyici, denetimi artırıcı ve kayıt dışılığın önüne geçecek tedbirler alınacağını belirten İdris, ayrıca e-devlette 2002’de başlatılıp, sonuçlandırılamayan sürecin tamamlanacağını, e-devletin etkin bir şekilde kullanılarak, otomasyon sistemine geçileceğini ifade etti.

İdris, bu sayede verimliliğin artacağını, asli görevleri arasında yer alan denetleme ve proje üretme alanlarında daha etkin faaliyet gösterebileceğini aktardı.

Müşavirler atıl kapasiteden kurtarılarak, kurulacak proje birimleriyle bilgi birikimlerinden yararlanılır hale getirileceğini vurgulayan İdris, tüm kurumlarda hedefler doğrultusunda Stratejik Planlama Sistemi’ne geçilmesi sağlanıp, 5 yıllık bütçeleme sisteminin genel kamu ve yerel yönetimlerde uygulanmasının zorunlu kılınacağını söyledi.

İdris, denetlenebilir bir kamu yönetimi için, tüm kurumlarda Uluslararası Mali Raporlama Sistemi standartlarına uygun muhasebe ve bütçe sistemi uygulanacağını da kaydetti.