STEFAN ZWEİG’I HATIRLAMAK

Ünlü yazar Stefan Zweig 22 Şubat 1942’de Rio de Janeiro’da, karısı Lotte ile birlikte intihar etti.
Buna, Avrupa’nın içine düştüğü durumdan duyduğu üzüntü ve yaşamındaki düş kırıklıkları neden olmuştu. İnsanlığın, faşizm karşısında aşağılanmasını, erdemlerin yok edilmesini, ötekileşme sonucu gitgide çoğalan nefreti, kini kabul edememişti.
1933’de, Nazilerin Avrupa’da estirdiği terör ve Yahudi düşmanlığı, Yahudi kökenli Zweig’a da dokunmuştu. Hitler Almanya’sının ve Nazilerin yakmaya başladıkları kitaplar arasında onun eserleri de yer alıyordu.
Yaşadığı dünyanın asla bir daha var olmayacağına inanan Stefan Zweig, arkasında çok değerli eserler ve hazin bir veda mektubu bıraktı.
Dostlarına şöyle seslenmişti o mektupta;
“Bütün dostlarımı selamlarım! Umarım, uzun gecenin ardından gelecek olan sabahın kızıllığını görebilirler. Ben, çok sabırsız olan ben, onların önünden gidiyorum.”
Stefan ve Lotte kendilerini öldüreli 75 yıl geçti ama insanlık, o sabah kızıllığını daha göremedi.
Hem kendi türümüzü hem de yaşadığımız dünyayı büyük bir hızla katlediyoruz.
Küresel ısınma, enerji kaynakları sorunu, doğal felaketler, çıkarcı politikaların doğurduğu ekonomik ve siyasal krizler…
Talan edilen coğrafyalar ve parçalanıp bölünen devletlerin dünyasında yok edilen, göçe zorlanan, aç bırakılan halklar…
Yarattığımız dinler ve devletler; meşruiyet kazanmış cinayetlerimizin yani savaşlarımızın baş sorumluları. Savaşan, nükleer santraller kuran, insanı ve doğayı sömürülecek meta gören, kanun ve yönetmelikleri ile sermayeyi destekleyen ve büyüten eli kanlı, açgözlü devletler…
75 yıl sonra bugün de ırklar ve dinler arasındaki çatışma; devletler eli ile hep canlı tutulmakta.
Türkiye’de yobaz, bağnaz bir otoriteleşmenin altında ezilen, değersizleştirilen, hapishanelerde çürütülen sanatçılar, aydınlar, okumuşlar, yazarlar bana hep Stefan Zweig’ı hatırlatıyor.
Avrupa kültürünün Hitler’in ayakları altında yok olmasına dayanamayıp intihar eden Zweig, tarih tekrarladıkça sanırım daha çok hatırlanıp daha çok okunacaktır.