SOL HAREKET: “TÜM ÇALIŞANLARA TOPLU SÖZLEŞME VE SENDİKA HAKKI VERİLMELİ”

Sol Hareket, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı özel sektörde sendikalaşacak bazı KKTC vatandaşlarına ek ücret sağlayacak tüzük çalışmasının olumlu ancak yetersiz ve çalışma yaşamındaki sorunları çözmekten çok uzak olduğunu savundu.
Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Tüzüğün yalnızca bazı sektörlerdeki 2 ile 4 bin arası KKTC vatandaşı olan çalışanı kapsadığını ve yalnızca 24 aylık bir süreci içerdiğini kaydederek, “İlgili tüzük geçici ve çalışanlar arasında ise ayrımcılık yaratmaktadır. İşçi sınıfı bir bütündür. Dolayısı ile tüzük uygulanacaksa tüm işçileri kapsayacak şekilde genişletilmelidir” dedi.
“Ülkede 65 bini KKTC vatandaşı olan 100 binin üzerinde özel sektör çalışanı bulunmaktadır. Bunun yanında binlerce kaçak işçi çalıştırılmaktadır. İşçiler iş yasasından kaynaklanan haklarını kullanamamakta, sınırsız çalışma saatleri ile iş güvenliği olmadan, asgari ücrete açlık sınırının altında kölelik koşullarında büyük bir sömürüye maruz kalmaktadırlar. İş kazaları ve iş cinayetleri ile can vermektedirler. Tüzük çalışma yaşamındaki esas olan bu sorunlara çözüm getirmemektedir” diyen Korkmazhan, Toplu sözleşme ve sendikalaşmanın tüzükler ve işverenlerin teşvik edilmesi ile sağlanacağının gerçekçi olmadığını, çalışanlara Toplu Sözleşme ve sendika hakkının yasa ile tanınması ve uygulanmasının yaptırımlar ile sağlanması gerektiğini savundu.
İşçilerin, haklarını ve insanca yaşayacakları bir ücret istediğini ve asgari ücretin insanca yaşamı olanaklı kılacak seviyeye yükseltilmesini talep eden Korkmazhan, asgari ücretin hayat pahalılığı ile doğru orantılı bir şekilde artmasını sağlayacak Eşel Mobil sisteminin tüm çalışanları kapsayacak şekilde yeniden yürürlüğe konmasını talep etti.