SİBEL SİBER’DEN ÖZERSAY’A ELEŞTİRİ: AYNI ŞİRKETLE KİRA MUKAVELESİNİ 10 YILDAN 35 YILA ÇIKARAN KARARIN ALTINDA ÖZERSAY’IN İMZASI VAR

Meclis Eski Başkanlarından, geçiş hükümeti dönemi kısa dönem de Başbakanlık yapan Sibel Siber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ın kendi oğlunun şirketine yasalara aykırı olarak kiraladığı iddia edilen arazi ile ilgili olarak Sayın Kudret Özersay, hukuk ve etik dışılık yönünden eleştiri getirmiş ve iptalini istemiştir. Bir bakanın veya hükümetin en önemli görevlerinden biri de yasadışı kararların altına imza atmaması, ya da bu kararların iptalidir. Ama maalesef daha önce de aynı şirkete aynı şekilde yapılan kiralamaya, Sayın Özersay’ın geçmişte hiçbir eleştiri yapmaması, hatta kira mukavelesini 10 yıldan 35 yıla çıkaran Bakanlar Kurulu kararının altına imza atması, bu eleştirinin inandırıcılığını zedeliyor” ifadelerini kullandı.Açıklama şöyle:

Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ın kendi oğlunun şirketine yasalara aykırı olarak kiraladığı iddia edilen arazi ile ilgili olarak Sayın Kudret Özersay, hukuk ve etik dışılık yönünden eleştiri getirmiş ve iptalini istemiştir. Bir bakanın veya hükümetin en önemli görevlerinden biri de yasadışı kararların altına imza atmaması, ya da bu kararların iptalidir. Ama maalesef daha önce de aynı şirkete aynı şekilde yapılan kiralamaya, Sayın Özersay’ın geçmişte hiçbir eleştiri yapmaması, hatta kira mukavelesini 10 yıldan 35 yıla çıkaran Bakanlar Kurulu kararının altına imza atması, bu eleştirinin inandırıcılığını zedeliyor. Bu durumda eleştirisi maksadına hizmet etmez ve gerçekten kamu yararı gözettiği konusunda kuşku uyandırır.
Bilindiği gibi Eşdeğer mağdurlarına “Size dağıtılacak arazi kalmadı!” denilirken bir taraftan da Anayasa’ya ve İTEM yasasına aykırı olarak uzun vadeli kiralama yöntemiyle bu araziler hükümetlerimiz tarafından dağıtılmaktadır. Bu yasa dışı uygulamaların önüne geçilmesi ile ilgili yaptığım açıklamalar hafızalardadır. Başbakanlığım döneminde de bu konu üzerinde hassasiyetle durdum. O dönemde Anayasa ve yasalara aykırı olarak rezerv yapılan araziler, savcılık görüşüne de başvurularak hükümetimiz tarafından iptal edilmiş ve kamuoyuna da açıklanmıştı.
Hal böyle iken:
1- Anayasa ve yasalara aykırı olması nedeniyle 2013 yılında hükümetimiz tarafından iptal edilen 3 dönümlük bir rezerv arazi , 7 dönüme çıkarılarak Sayın Kudret Özersay’ın partisine mensup bakanın önergesiyle 4 Aralık 2018’de Bakanlar Kurulu kararı ile tekrar aynı şahsa kiralanmıştır. Sayın bakanın da imzası bulunan bu kiralamada; Anayasa, İTEM yasası ve ihale yasasına aykırı hareket edilmiştir. Etik yönüne gelince kiralama yapılan şahsın Halkın Partisi’nin üyesi olduğu iddia edilmiştir.

2- Geçen Hükümet döneminde Mediterranean Master Education Services Ltd.’e (Rauf Denktaş Üniversitesi için ) Maliye Bakanlığı tarafından aynı şekilde yapılan kira sözleşmesi; Sayın Özersay tarafından etik, hukuk ve ihale yasasına uygunluğu yönünden sorgulanmamıştır. Şimdiki gibi iptalini istemek yerine Temmuz 2018’de kendisinin de imzasıyla Bakanlar Kurulu kararı ile kira sözleşmesi 10 yıldan 35 yıla çıkarılmıştır.

3- Yenişehirde yine aynı şirkete yurt yapımı için kiralanan arazinin İTEM Yasası kapsamından çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu açıklamıştım. Konuyla ilgili Başbakanlık arşivindeki savcılık görüşlerini ve sayıştaya yazmış olduğum yazıyı hatırlatmıştım. Ama maalesef hükümet tarafından yine ne hukuk ne yasal ne de etik sorgulaması yapılmamış, bilakis kiralama yöntemi savunulmuştur.
Sayın Özersay’ın kendi imzasının da olduğu Bakanlar Kurulu kararları ile kiralanan veya kira süresi uzatılan araziler ile gündemde olan arazi arasında hukuka aykırılık yönünden bir fark olmadığına inanıyorum. Tümü de Anayasa’ya , İTEM yasasına ve Kamu İhale yasası’na aykırıdır.
Dün onayladığınız bir yanlışı bugün eleştirirseniz, eleştirinin değeri düşer.