NESİL BAYRAKTAR: TEMASLILAR KAÇIYOR BULAMIYORUZ!

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar Mayıs TV’de canlı yayına katılarak temaslı takibinde zayıflık yaşandığını belirtti. Nesil Bayraktar, bu utanılacak bir şey değildir diyerek temaslı olan kişileri riskli gruplara bulaşın önüne geçebilmek için kendilerine ulaşmaya çağırdı. Çok fazla yalan beyanla da karşılaştıklarını söyleyen Dr. Nesil Bayraktar, yasal zemin hazırlanarak isimler bir şekilde duyurulursa işimiz bir nebze daha kolay olacak dedi. Temaslılara seslenen Nesil Bayraktar “ Bu utanılacak bir şey değil ne olur bize ulaşın” dedi.

NESİL BAYRAKTAR’IN SÖZLERİNDEN BAZI SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

– Hastalık geliyor dedik ama hükümeti ikna edemedik!

– Hepimiz Covid olacağız ama önemli olan risk grubunu koruyabilmek.

– Virüsü ithal etmemek ve yerele de yayılmasını önleme çabasındayız.

– Elimizde en fazla 2-3 hafta yetecek malzeme var !

– Cumhurbaşkanı’nın daha aktif olmasını isterdik.

– Güney Kıbrıs ile işbirliği yapma yeteneğine şuan çok fazla ihtiyacımız vardı.

– Temaslılar kaçıyor ulaşamıyoruz.

– Yasal zemin hazırlanarak isimler açıklanırsa temaslıları bulmak daha kolay olacak .

– Henüz pik noktasında değiliz .

– Belediyelerin eğitimi noktasında gafil avlandık .

– Ne Başbakanlık ne de Cumhurbaşkanlığında bilim kurulu var!

  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar Mayıs TV’de canlı yayına katılarak  Damla Dabis Özel’in sorularını yanıtladı. Temaslı takibinde zayıflık yaşandığını belirten Nesil Bayraktar, “Bu utanılacak bir şey değildir” diyerek temaslı olan kişileri hem kendileri hem de toplum için kendilerine ulaşmaya çağırdı. Nesil Bayraktar’ın açıklaması şöyle;

“VİRÜSÜ İTHAL ETMEMEK VE YERELE DE YAYILMASINI ÖNLEME ÇABASINDAYIZ”

Covid-19 ile ilgili aktif şekilde çalışan yoğun bakımdaki hekim arkadaşlarımızla birlikte toplam 13 kişiydik. İlk etapta diğer branştaki arkadaşlarımız bize destek vermek için geldi. Takip etmek durumunda olduğumuz hasta sayısı arttığı için şu an diğer ekiplerden de hekim, hemşire tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımız  bize  yardıma geldi. Tüm hekimler aynı anda çalıştırılamaz çünkü bizler enfekte olursak bizden sonra gelecek bir ekip olması lazım. Tamamen gönüllük esası ile bize destek olmaya geldiler.  Hiçbir siyasi yapı ya da Bakanlık tarafından baskı ile değil tamamen gönüllülük esası ile yanımızdadırlar. Görevden kaçan hiçbir arkadaşımız yoktur. Bakanlığın katkısı tabi ki vardır ama esas olarak  hekimleri organize den Tıp-iş ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliğidir. Tüm çabamız yurtdışından virüsü ithal etmemek ve yerelde de yaymamak için çaba gösteriyoruz.

“HEPİMİZ COVİD OLACAĞIZ AMA ÖNEMLİ OLAN RİSK GRUBUNU KORUYABİLMEK”

Şu anda hastanede yatan 60 yaş altı hasta grubu daha fazla. 60-65 yaş grubu olan  turist grubunu  taburcu ettik. Nüfusumuzdaki yayılıma baktığımızda risk grubu iyi korunmuş durumda. Hepimiz Covid olacağız ama önemli olan risk grubunu koruyabilmek çünkü normal seyri aslında grip gibidir. Sokağa çıkma yasaklarından beklentimiz risk grubunu koruyabilmektir. Ölümlerin yerel düzeyde yaşanmama nedeni ise birincil temaslılara erken ulaşmamızdır.

“ ANTİKOR TESTİ VE PCR TESTİ YAPABİLİYORUZ ”

İki tür testimiz var;  biri genetik test yani virüsün genetik materyalini bulan PCR dediğimiz bir testidir ve son derece hassastır, bir diğeri ise virüse ait kandaki antikoru bulan antikor testidir. Antikor testi çok daha hızlı sonuç verir ama PCR kadar hassas değildir. Şüpheli olası vakaları temaslıları ilk etapta 14 gün karantinaya alıyoruz. Bu 14 gün içinde PCR’ın pozitifleşmesi 3. günden sonradır . Antikor testlerinin pozitifleşmesi ise 7. 10. günden sonradır. Dolayısıyla temasın ertesi günü hızlı test yapmamızın bir anlamı yoktur.

“ELİMİZDE EN FAZLA 2-3 HAFTA YETECEK MALZEME VAR ! “

Günde 130-140 PCR testi yapma kapasitesine sahibiz. 5000 hızlı test ve 5000 PCR testi için sipariş verildi parası ödendi şimdi gelmesini bekliyoruz. Elimizde bize en fazla 2-3 hafta yetecek malzeme var. Çaba harcanıyor fakat  uluslarası pozisyonumuz dolayısıyla adaya bir şey sokmak çok zor.

“GÜNEY KIBRIS İLE İŞBİRLİĞİ YAPMA YETENEĞİNE ŞU AN ÇOK FAZLA İHTİYACIMIZ VARDI”

Zaman kaybediyoruz! Güney Kıbrıs ile  işbirliği yapabilme yeteneğine şu an çok fazla ihtiyacımız vardı. AB’den gelen hiçbir tıbbi malzemeden hak talep edemiyoruz. Kermiya sınırı çok uzak değil ama biz hakkımız olanı gidip alamıyoruz. Malzeme getirmeye çalışıyoruz. Siyasi erk bu konuda şu anda ne yapıyor bilmiyorum !Sağlık Bakanlığı Müdür ve Başhekimleri çabalıyor ama çok sıkışmış durumdayız.

“CUMHURBAŞKANI’NIN DAHA AKTİF OLMASINI İSTERDİK”

Cumhurbaşkanı’nın çok daha etkin olmasını isterdik. İlaç siparişi verdik ve gelmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı ’nın bu konuda bu kadar geride kalması çok üzücü.  İki toplumlu komite içerisinde malzeme siparişini alabilecek şu anda sadece Cumhurbaşkanıdır.  Durumu bildirdik fakat şu an ne noktadadırlar bilmiyoruz. Güneydeki sağlık teknik komiteleri şuan çalışıyor ve bu şekilde adım atılabilir.

“ TEMASLILAR KAÇIYOR ULAŞAMIYORUZ”

Temaslılara ulaşmak şu an çok zordur. İnsanlar cüzzamlı gibi saklanıyor. Temas ettiyse dahi saklıyor. Telefonla ulaştığımız zaman inkar ediyor. Temaslı takibinde zayıf kalmamızın nedeni ne yazık ki vatandaşın tepkisinden kaynaklanıyor. Aradığımız zaman bize birer hafta arayla farklı cevaplar veriliyor. Çok fazla yalan beyanla karşı karşıyayız. Grip virüsü bu utanılacak bişey değil. Söylemenizin toplum adına faydası var. Bulaşıcı hastalıklar yasasında gizlilik esası vardır ve isim açıklayamıyoruz.

“ YASAL ZEMİN HAZIRLANARAK İSİMLER AÇIKLANIRSA TEMASLILARI BULMAK DAHA KOLAY OLACAK ”

Bunun bir salgın olduğunu kabul ederek Bakanlar Kurulu yasal zemini hazırlarsa işimiz çok daha kolay olacak. İşimiz yarı yarıya kolaylaşacak. Biz virüsü yayıp riskli gruba zarar verilmemesi için temaslıları arıyoruz. Basın rakamlar üzerinde duruyor ama biz temaslıların bize ulaşması için enerji harcamalarını istiyoruz. Biz mahallelere ambulans gönderiyoruz hastaları aldırmak için…Kendinizi yoklayın temas ettiyseniz arayın telefon numaranızı bırakın. Rakamları bilmesi gereken yetkililerdir halkın işine yaramaz. Kaçıyorlar ve temaslıları bulamıyoruz. Temas ettim diye gelen hasta sayısı % 20’nin üzerinde değil. Basından beklentimiz bu çağrıyı yapmaları ve temaslıların bize ulaşmalarını sağlamaları.

“ HENÜZ PİK NOKTASINDA DEĞİLİZ “

Şu an pik noktasında değiliz. Bunu söyleyebilmek için henüz 3-4 haftamız var. Gerçekten pik noktasına ulaşırsak bugünün koşullarında yetersiz kalabiliriz.

“ BELEDİYELERİN EĞİTİMİ NOKTASINDA GAFİL AVLANDIK “

Hekimler eğitimlerini aldı fakat belediyeler kısmında çok gafil avlandık. Yerel yönetimlere gerekli eğitimi vermede hiç zamanımız olmadı. Sıhhiye müfettişlerinin eğitimlerini göndermeye çalıştık. Belediye çalışanları tamamen Başkanların çabalarıyla tulumlarını veya gerekli malzemeleri alıp kullandılar. Yeterli mi derseniz tabi ki değildi. Burada bizim katkımız hiç olamadı. Kıyafetleri , eldivenleri konusunda eksik mi davrandılar derseniz hayır fazla bile kullandılar diyebilirim ama biz kendi adımıza eğitim veremedik.

“ HASTALIK GELİYOR DEDİK AMA HÜKÜMETİ İKNA EDEMEDİK! ORGANİZASYON GECİKTİ !

Biz bir 1-1.5 ay önceden uyardık ama hükümeti ikna edemedik. Geliyor dedik ama inandıramadık. Gelince inandılar fakat bu da organizasyonu geciktirdiler. Tepkimiz bu zaten çok zaman kaybettiler. Masa başı bitti artık sahaya inmeleri gerektiğini söylüyoruz. Hala organizasyonda sıkıntılıyız. Herkes evinde kalsın sahada olması gerekenler sahada olsun.

“NE BAŞBAKANLIK NE DE CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA BİLİM KURULU VAR! “

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’nın kurulları Bilim Kurul değil. O gün öyle gerekti o günün şovu oydu öyle oldu. İçlerinde çok sevdiğimiz insanlar var ama  sahadaki biziz! Biz uluslararası tüm rehberleri takip ederek gerekeni yapıyoruz.Kurullar içerisinde çok sevdiğimiz arkadaşlarımız hocalarımız var ama biz “Bilim Kurulu olarak çağrıldığımızı bilmiyorduk”  diyorlar görüş sormak için çağrıldılar . Bilim Kurulu olarak görevlendirme yapılmamış olup farklı görüşler alınmıştır. KTTB de bu anlamda bir çok Akademisyenin de dahil olduğu ve bizlerin de içinde yer aldığı aktif ve yürütücü tek bir bilim kurulu vardır.