MUHALEFET PARTİLERİ NİSABA DESTEK VERMEDİ MECLİS TOPLANAMADI

Meclis Başkan Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.20’de toplanmayı deneyen Meclis Genel Kurulu, ilk denemede, nisap sağlanamadığı için toplanamadı.
Toplantı iç tüzük gereği 10 dakika sonraya ertelendi.

Meclis Genel Kurulu, pazartesi ve dün de hükümeti oluşturan partilerin bazı milletvekilleri yurt dışında bulunduğu, muhalefet partileri de nisabın oluşmasına destek vermediği için toplanamamıştı.