KTÖS’TEN UYARI: DERS ZİL ZORUNLU ÇALMASIN!

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,okulların açılmasına bir aydan az zaman kaldığını hatırlattı ve hükümete uyarılarda bulundu.Burak Maviş’in yazılı açıklaması şöyle:

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, okulların kapasitelerinin artırılması ve nitelikli, eşit bir eğitim sistemi oluşturulması için gerek basın yolu ile gerekse Eğitim Bakanı ile iki defa toplantı yaparak alternatif önerilerini ve okulların karşı karşıya olduğu sorunları dile getirmiştir.

Maalesef, Eğitim Bakanlığı ve Hükümet yetkilileri eğitimin geliştirilmesine odaklanmak yerine, İlahiyat Kolejinin kurumsallaşması adına TC ile eğitim zaptı ve toplumsal hakları geri götürmek, toplumu fakirleştirmek, toplumu gericileştirmek, kurumları peşkeş çekmek için yok oluş paketi imzalamış, ifade özgürlüğünü sınırlamak adına sanata sansür anlayışı ile zamanını meşgul etmiştir. Ayrıca, UBP-HP Hükümeti bir yandan tasarruf yalanı ile toplumla alay ederken, diğer yandan da yüksek maaşla danışmanlar ve yeni müşavir adayları atayarak kamusal kaynakları har vurup harman savurmaya devam etmektedir.
Sendikamız, Eğitim Bakanı’nı ziyaret etmek dışında, 10 Haziran, 22 Temmuz, 7 Ağustos ve 16 Ağustos tarihlerinde uyarıcı niteliğinde basına açıklama yaparak Eğitim Bakanlığı’nın dikkatini çekmeye çalışmıştır. Fakat bu açıklamalara Eğitim Bakanlığı’ndan resmi veya gayrı resmi bir açıklama gelmemiştir.

Temennimiz UBP-HP Hükümetinin okulların açılmasına bir aydan az bir zaman kaldığını hatırlaması, eğitim hakkına odaklanarak bir an önce eksiklikleri tamamlamasıdır.

Bu anlamda yaptığımız değerlendirme sonucunda;

* KTÖS, 12 Temmuz’da öğretmen nakillerini imzalamasına rağmen, öğretmen sınavlarının 14-15 Eylül’de olacak olması hem kadrolu hem de geçici öğretmen atamalarını geciktirecektir. 16 Eylül günü birçok okulumuz eksik öğretmenle başlayacaktır ve çocuklarımız fırsat eşitsizliğine devlet eli ile uğrayacaktır.

* Okullarımızın bir kısmı yönetici eksikliği ile başlayacaktır. Bu durum eğitimin planlanması ve sürdürülmesinde farklı sıkıntılara yol açacaktır.

* Okullarımızın büyük bir kısmı alt yapı eksikliği ile başlayacaktır.

* Kitap, defter, mefruşat, temizlik malzemeleri vb. gibi ihtiyaçların dağıtımı ile ilgili şimdiden hazırlık yapılmaması halinde malzemeler okullara geç ulaşacaktır.

* Girne Bölgesinde yeni okul için, Mağusa bölgesinde ise ek derslikler için yatırım yapılmamıştır. Her iki bölgede de çocukların açıkta kalmaması için önlemler şimdiden açıklanmalıdır.

* Taşımacılık ve kapsam bölgeleri ile ilgili somut bir adım atılmadığı için, öğrenci nüfus dağılımı ile ilgili sıkıntılar devam edecektir.

* Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri ile ilgili somut bir adım olmadığı için, okullarımız bu hizmetlerden yararlanamayacaktır.

* Eğitim Bakanlığının ilahiyat kolejinin özeline dönük adımlar atması, laik eğitim sistemimizi, kültürümüzü ve yaşam biçimimizi tehdit etmektedir.

* Bakanlığın sorunlara duyarsızlığı, çözümlere geç ulaşması ve eğitimin geleceği konusunda popülist yaklaşımları eğitimin geliştirilmesi adına somut adımlar atılmasının önüne geçmektedir.

Eğitimin geliştirilmesi ile ilgili kısa ve uzun vadeli çözüm önerimizi bir kez daha paylaşırken, Eğitim Bakanlığı’nı uyanmaya ve sorunlara çözüm bulmaya çağırırız.

Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
EK: EĞİTİMİN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI İLE İLGİLİ BAKANA SUNDUĞUMUZ ÖNERİLERİMİZ
Kısa Vade:
1- Özel eğitim yasasının çıkarılması.
2- Öğretmen atama ve yükselme tüzüğünün geliştirilmesi.
3- Öğretmenler Yer Değiştirme Tüzüğünün revize edilmesi.
4- Öğretmen yetiştirme sistemi ve AÖA’nın yeniden yapılandırılması.
5- Kolej giriş sınav yönteminin değiştirilmesi.
6- Okullara bütçe oluşturulması.
7- Okulların öğrenci kotalarının oluşturulması.
8- Okullara oryantasyon sınıflarının oluşturulması.
9- Okullarda rehberlik hizmetlerinin kurulması.
10- Her okula özel eğitim öğretmeni atanması.
11- Okul güvenliği, taşımacılık, kantinler ve gıda denetimi ile ilgili yasal mevzuat oluşturulması.
12- Sosyal Hizmetler Dairesi ile işbirliği içinde çocukların okul içi ve okul dışı güvenliği sağlayacak mevzuat oluşturulması. ( Okul – Aile Sözleşmesi)
13- Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen kadrolarının oluşturulması.
14- Eğitim Bakanlığı’nın denetmen ve uzman kadrolarının doldurulması.
15- Öğretmen yardımcılarının istihdamı.
16- Yeni okul ihtiyaçlarının ve ek dersliklerin karşılanması.
17- Göç Yasası’nın kaldırılması.
18- Doğum izinlerinin uyumlaştırılması.
19- Öğretmen ve okul yönetici atamalarının ve okullar açılmadan tamamlanması.
20- MEDDYK Yasasının güncellenmesi, denetmen ve uzman istihdamı.

Uzun Vade:

1- V. Eğitim Şurası kararlarının uygulanması.
2- Öğretmenler Yasası ve ilgili yasaların çağdaş bir hale getirilmesi.
3- Eğitim politikasının, eğitim ortamlarının, okulların, ders kitabı ve eğitim programlarının evrensel ilkelere göre yeniden düzenlenmesi.
4- Temel Eğitim Program Geliştirme Projesinin tamamlanması ve sürekli gelişim gösteren bir yapıya kavuşturulması.
5- Okul öncesinin yaygınlaştırılması, okul öncesi birimin kurulması, okul öncesi eğitim yasasının çıkarılması.
6- Zorunlu din eğitiminin seçmeli bir ders haline getirilmesi.
7- Eğitimde sürenin tartışılması.
8- İlahiyat kolejinin laik ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması.
9- Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısının yeniden yapılandırılması.
10- İlkokul ve özel eğitim öğretmeni kadrolarının artırılması
11- Oryantasyon öğretmeni kadrolarının oluşturulması.
12- Okulların hademe ve sekreter ihtiyaçlarının karşılanması.
13- Tüm okulların eşit ve erişilebilir bir alt yapıya kavuşturulması.
14- Okulların teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması.
15- Okulların deprem fizibilite raporlarının tamamlanması.
16- Çift binası olan okulların bölünmesi.
17- “Mesleki yıpranma hakkının” her kesime uygulanması.
18- İki toplumlu projelerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması.
19- İki toplumun dillerinin öğretiminin eğitim programında yer alması.