KTÖS: “Kanbay , Yalanlama Yerine, Öztürk’ün Elçilikteki Görevini Açıklarsa Memnun Oluruz”

KTÖS açıklama yaparak “TC Lefkoşa Büyük Elçisi Sn. Derya Kanbay’ı Semahattin
Öztürk’ün elçilikte ne görev yaptığını açıklamaya çağırdı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil imzasıyla yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“22 Ocak günü Afrika Gazetesi’ne linç, ve meclis ile milletvekillerine yönelik
saldırıların TC Lefkoşa Elçiliği tarafından planlandığı konusunda ortaya koyduğumuz
görüşe TC Lefkoşa elçiliği hiçbir ayrıntıya girmeden çok kısa bir yalanlama getirmiştir.
Açıklamamızda linç ve saldırı kampanyasına katılan kültür derneği adı altındaki
dernekler ile UBP’li belediyelerin elçilikle olan ilişkilerine hiçbir açıklama getirilmemiştir.
Özellikle tutuklanan sanıkların serbest bırakıldıkları zaman elçilik mensuplarına yönelik
sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda teşekkür etmeleri bile sessizce geçiştirilmiştir.
Sanıkların tutuklanmalarının akabinde ise kültür derneği adı altında TC Elçiliği’nin
kontrolündeki derneklerin aynı ağızdan yaptıkları açıklamalar emirleri nereden aldıklarını
ortaya koymaktadır. Bunun yanında 26 Ocak’ta Sendikal Platformun düzenlediği
Demokrasi ve Barış eylemine karşı elçiliğin bazı sivil toplum örgütlerini toplantıya çağırıp
onlardan “miting” talep etmesi ve bu iddianın toplantıya katılanlarca da doğrulanmasına
rağmen elçilikten hiçbir açıklama gelmemiştir.
Sanıkların yargılanmaları ile ilgili “polis ve savcılığın” yıldırım hızı ile dosyaları
mahkemeye sunması da yargı tarihimizde görülmüş bir olay olmadığı gibi, emrin yüksek
yerden olduğunu göstermesi açısından da önemli bir kanıttır. İlginç olan ise aranan dokuz
kişinin hala daha bulunamayışı ve olayın azmettiricisi olan UBP’li belediye başkanlarının
hala daha korunmasıdır.
TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay yeni kurulan hükümeti kutlayarak tüm bu
yapılanları örtme gayretini bir kez daha açığa vurmuştur. Bu davranış psikolojide
“yansıtma teorisi” olarak tanımlanmaktadır. Bilinmelidir ki, bu çaba boşuna bir girişim olup,
TC Elçiliği’nin adamızın kuzeyinde valilik görevi üstlendiğini artık bilmeyen kalmamıştır. TC
Lefkoşa Büyük Elçisi Sn. Derya Kanbay kısa bir yalanlama yerine, Sn. Semahattin
Öztürk’ün elçilikte ne görev yaptığını bizlere açıklarsa çok memnun olacağımızı
vurgulamakta yarar görüyoruz.”