KTÖS EĞİTİM SEKRETERİ MAVİŞ’TEN HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklama yaparak hizmet içi kursların geliştirilmesi açısından önerilerinin dikkate alınmasının, eğitim-öğretim faaliyetleri açısından yararlı olacağını belirtti. Açıklama şöyle:

Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın; 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğretmenlere okul yöneticilerine yönelik gerçekleştirmeyi düşündüğü hizmet içi kursların eğitime olumlu bir katkı getireceğini düşüncesindeyiz.

Gerçekleştirilecek olan hizmet içi kursların kapsamının sadece öğretmenlerle sınırlı kalmaması, öğretmen adaylarına, öğrencilere ve ailelere yönelik hizmet içi kurs, seminer ve atölye çalışmalarının da planlanmasının eğitim açısından daha anlamlı olacağına inanıyoruz.

Hizmet içi kursların geliştirilmesi açısından aşağıdaki önerilerimizin dikkate alınması, eğitim-öğretim faaliyetleri açısından yararlı olacaktır.
ursların bölgelere taşınması, öğretmenlerin ve diğer paydaşların ulaşılabilirliği ve katılım açısından daha verimli olacaktır.

Kurslar birden fazla tarihte organize edilerek, daha küçük gruplara hitap etmelidir.

Okullarda öğretmen eksikliği yaşanmaması adına kursların uygun tarih ve saatlerde planlanması doğru adım olacaktır.

Bununla birlikte aşağıda belirttiğimiz hizmet içi kurs başlıklarının da hayata geçirilmesi eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından yararlı olacaktır.

Demokratik ve Barışçıl Eğitim
Çocuk Hakları ve İnsan Hakları
Okullarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Okul Öncesi Çocuklarda Güven Ortamı Yaratma
Şiddetsiz İletişim
Okullarda Akran Zorbalığı
Okullarda Barış Kültürü Eğitimi
Medya Okur Yazarlığı
Tüm Öğretmenlere Yönelik Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi
Engelli Çocuk Ailelerine Yönelik Çocuklarının Tacizden Korunma Eğitimi
Tüm Öğretmenlere Yönelik Uygulamalı Davranış Analizi
Çok Kültürlü ve Çok Dilli Eğitim Ortamları
Okulöncesi Eğitimde Alternatif Eğitim Yaklaşımları
Çocuk Gelişimi, Pozitif Disiplin ve Çatışma Çözüm Mekanizmaları
Demokratik Okul Örnekleri ve Demokratik Okullarda Karar Alma Mekanizmaları
Resim Etkinliğinde Atık Malzemelerin Kullanımı
Orf Aletleri ile Müzik Eğitimi
Yabancı Çocuklara Yönelik Türkçe Öğretimi ve Oryantasyon
Ailelere Yönelik Rehberlik Hizmetleri
Ayrımcılık, Ötekileştirme, Farklılık, Nefret Söylemi ve Çocuklarda Barış Dili Oluşturma
Karar Vermede Çocuk Katılımının Geliştirilmesi
Okullarda Perma Kültür Uygulamaları
İki Toplumlu Ortak Sözcüklerin Eğitim Sürecine Katkısı
Oyun Temelli Öğrenme
Toplumsal Travmalar Sonrası Çocuklara Psikolojik Destek
Okulöncesinde Olumlu Davranış Geliştirme Yöntemleri,
Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında Eğitim ve Öğretim Tanımlaması
Okul Yöneticisi Aday Öğretmenlerine Yönelik ‘Eğitim Yönetimi Modülü’
Eğitim Hedefleri, Eğitim Programları ve Ders Kitapları ile İlgili Eğitim
Sınıfta Olumlu Davranış Oluşturma
Şiddet ve Stresle Başa Çıkma Yolları
İş Yeri Güvenliği
Sağlıklı Çalışma Ortamları ve Sendikalaşma
Eğitimde Özelleştirme ve Ticarileştirmeye Karşı Kamusal Okulların Önemi
Çocuklara Yönelik Çevre Bilinci Oluşturma
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Sportif faaliyetlerin artırılması
Öğretmenler İçin ‘Doğa Atölyesi’ Modülü
Trafik ve Çevre Eğitimi
Kodlama Eğitimi
Müzeler ve Sanat Eğitimi
Satranç eğitimi
Zorunlu aile eğitimi
Trafik ve çevre eğitimi
Sosyal beceri eğitimi
Ev ekonomisi
Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri