KTOEÖS-KTÖS ORTAK BASIN AÇIKLAMASI: “GÖÇ YASASINDA SEÇİM YASAĞI ÖNCESİ GİDERAYAK DEĞİŞİKLİK”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) hükümetin Göç Yasası olarak bilinen yasa üzerinde yaptığı çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi..

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, seçim yasaklarına az bir süre kala hükümetin göç yasası olarak bilinen yasa üzerinde bir takım düzenlemelere gittiğini söyledi.

Elcil, ‘hükümet kapalı kapılar arkasında bu konuyu hallederken muhalefet edenler -ki meclis başkanı muhalefetin bir temsilcisidir- Meclisin alt komitesine bu yasa geldiği zaman göç yasasından öğretmenlerin de mağdur olduğu bilinmesine rağmen bizi çağırmadılar ve bilgi vermediler. Sadece memurlarla ilgili mağduriyetin giderilmesi ile ilgili çalışma yaptılar.’ dedi.

Toplantının sonunda Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem basın açıklamasını okuyarak, hükümetin bu eyleminin seçim yatırımı gibi göründüğünü söyledi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

KTOEÖS-KTÖS Ortak Basın Açıklaması

Göç Yasasında Seçim Yasağı Öncesi Giderayak Değişiklik

UBP-HP hükümeti seçim yasağına 2 gün kala giderayak göç yasasında değişiklik yapmıştır. Değişiklik yasa tasarısı hazırlanırken öğretmen sendikaları görüşmelere çağrılmamış görüşleri alınmamıştır. Öğretmenlerin de içinde olduğu göç yasasıyla ilgili değişiklik tasarısının kapalı kapılar ardında hazırlanması ve yangından mal kaçırırcasına geçirilmesi UBP-HP hükümetinin seçime yönelik bir yatırımı gibi görünmektedir. Bu icraat demokratik katılımcılık ilkesinden ve etik değerlerden uzaktır.

Yapılan değişiklikler ve düzenlemelerle bazı kesimlerin göç yasası kapsamından çıkarılması öğretmenlerin ise yok sayılması kabul edilebilir değildir.

Çalışanlar arasında eşitsizlik ve adaletsizlik yaratan Göç yasasında yapılan değişiklikler eşitsiz ve adaletsiz durumu gidermek bir yana daha da derinleştirmiştir. Bu nedenle, göç yasasına bağlı öğretmenlerimiz bu yasa öncesi haklara sahip olan öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olmalıdır. Buna göre;

            1.         Göç yasası kapsamında olan öğretmenlerimizin göç yasası kapsamında olmayanlarla barem topuna gelme süreleri, yani kıdemli olma süreleri aynı olmalıdır.

            2.         Ortadan kaldırılan kıdemli (barem topuna gelmiş) öğretmen tahsisatı göç yasası kapsamında olan öğretmenlere de verilmelidir.

            3.         Göç yasasıyla gasp edilen A ve B öğretmen olma hakkı bu yasa kapsamında olan öğretmenlere de verilmelidir.

            4.         İkinci üniversite okumuş göç yasası kapsamındaki öğretmenlerin de göç yasası öncesi öğretmenlere verildiği gibi barem artışı alma hakkı sağlanmalıdır.

            5.         Terfilerde göç yasasında düzenlemesi yapılmamış barem düzenlemesi öğretmenler için de yapılmalıdır.

            6.         Özel okullarda alanıyla ilgili öğretmenlik yapan öğretmenlerin kamuya girdikten sonraki yılları hizmetten sayılmalıdır.

            7.         Tüm öğretmenleri tek yasa altında toplamak için adımlar atılmalıdır

Hükümet bunlarla ilgili yasa değişiklik çalışmalarını

20 Mart 2020 tarihine kadar yapmalıdır.

 

Aksi takdirde, öğretmeni yok sayan, göç yasasında eşitsizlik ve adaletsizliğe mahkum eden

bu anlayışı ortadan kaldıracak herhangi bir çalışma yapmazsa her türlü eylem hakkımızı kullanacağımızı bilmelidir.