KKTC İLE TC ARASINDA STANDARTLARLA İLGİLİ VE TARIM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİNE İLİŞKİN ONAY YASA TASARILARI KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bazı yasa tasarıları görüşülerek onaylandı.

Toplantıda önce, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Türk Standartları Enstitüsü Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanında İş Birliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı ile tasarıya ilişkin rapor görüşüldü.

Tasarıyla ilgili rapor, Komite Başkanı Doğuş Derya tarafından okundu.

ÇAVUŞOĞLU

UBP milletvekili Nazım Çavuşoğlu, ülkede standartlarla ilgili sorunların yaşanmaya devam ettiğini söyleyerek, siyasi fikirlere uydurmak adına uygulamaların değiştirildiğini ifade etti.

Düzeltilmesi gereken işler olduğunu ancak bugün yapılanların geçmişte de yapıldığını, otorite eksikliğinden istenilen sonuçlara ulaşılmadığını belirten Çavuşoğlu, UBP olarak halkın menfaatine olacak konularda olumlu tavır içinde olacaklarını kaydetti.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı, milletvekili Erhan Arıklı, protokol ile önemli boşlukların doldurulacağını söyledi.

Arıklı, laboratuvar konusunda bir boşluk olduğunu gördüğünü belirterek, bu konunun aydınlatılmasını talep etti.

Devlet Laboratuvarı’nın yandığını anımsatan Arıklı, TSE’nin de deneyiminden maddi imkanından yararlanarak ihtiyaca cevap verecek hale getirilmesini istedi.

Konuşmaların ardından onay yasa tasarısı 36 oyla ve oy birliğiyle kabul edildi.

TARIM ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN TASARI

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İş Birliği Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Raporu CTP milletvekili ve komite başkanı Doğuş Derya okudu.

ŞAHALİ

İlk sözü alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, komiteye teşekkür etti. Görevi devralmadan önce hazırlıkların başladığını söyleyen Şahali, mutabakat zaptına dayalı olarak hızlı ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Şahali, laboratuvar kalitesinin geliştirilmesinde, TC ile KKTC’deki bakanlık ve kurumlar arasında ilişkilerde gelişme söz konusu olduğunu, bunun tarım ve hayvancılığa önemli yansımaları görüldüğünü ifade etti.

Gıda kontrol yetkisi konusunda tek yetkili olmasının önemine işaret eden Şahali, merkezileştirmenin pozitif sonuçlar doğuracağına inanç belirtti.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, protokole emeği geçenlere teşekkür etti.

Toprak etüt ve analizlerinin yapılması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemine işaret eden Arıklı, tarım arazilerinin rantabl işletilemediğini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU

UBP milletvekili Nazım Çavuşoğlu, protokol onay yasasının çok önemli olduğunu belirtti.

Ülkede on binlerce toprak analizi yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, toprak laboratuvarının eksikliklerinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu ve tarım konusunda da destek verdiğini anlattı.

TAÇOY

UBP milletvekili Hasan Taçoy, Hayvancılar Birliği’nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı eylem ve sonrasında alınan kararlara değinerek, Türkiye’nin arpa ve un ihracatını durduğunu KKTC’nin bu maddeleri Türkiye’den aldığını söyledi.

Taçoy, bu konuya ilişkin KKTC’deki durumun ne olacağını, ayrıca TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Şehan Tomgüsehan’ın istifa nedenlerini sordu.

Su kaynakları, tarımsal ilaçlar konularına da değinen Taçoy, hayvansal hastalıkların önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Taçoy, süte zam yapılmayacağının söylendiğini ancak zam yapıldığını kaydetti.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın TÜK vasıtasıyla her türlü ithalatın serbest kalması kararı aldığını söyledi.

Şahali, karma yem ithalatının serbest bırakılması konusuna da değinerek, Türkiye’den ithali önünde bir engel kalmadığını belirtti.

TÜK’ün finansal kabiliyet kazandığını belirten Şahali, anlaşma gerçekleştirir ve işlerini yürütür durumda olduğunu anlattı.

Şahali, TÜK Yönetim Kurulu Başkanı’nın istifası arkasında farklı bir niyet aramanın “öküz altında buzağı aramak” gibi olduğunu ifade etti.

Tavuk ithalatı konusunun ülke üretimine halel getirilecek bir adım olmadığını söyleyen Şahali, üretimin artması konusunda çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Şahali, Türkiye’den gelen suyun can suyu olduğunu, tarımsal su ile ilgili fiyatlandırma çalışması yapılmadığını kaydetti.

Evsel amaçlı suyun ulaştığı yerlerde yeraltı kaynaklarının kullanılmaması gerektiğini dile getiren Şahali, buna yönelik engellemelerin yapıldığını söyledi.

Bafra ve Yenierenköy’de Türkiye’den gelen su konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını, çözme yönünde çalışıldığını söyleyen Şahali, tarımsal ilaçlar konusunda da sistemin kendiliğinden çalıştığını net, anlaşılır kararlar üretildiğini belirtti.

HAMZAOĞULLARI

CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları, Yenierenköy’e su ulaşmaması konusunda açıklama yaptı.

Hamzaoğulları, Türkiye’den gelen suyun akıtıldığı ancak sorunun çözülemediğini en büyük sıkıntının Türkiye Su işleri Dairesi’nin bir çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Hamzaoğulları, TC’de değişen sistemden ötürü muhatap bulmada zorluk yaşandığını belirtti.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.