İŞTE SALGIN RAPORU!

SÖZ KIBRIS , Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘COVID-19 Epidemiyolojik Raporu’nu yayınlıyor.

Rapora göre; KKTC’de 10/3/2020 ile 16/4/2020 tarihleri arasında toplam 108 COVİD-19 vakası teşhis aldı.

Vakaların 62’si (% 57) kadın, 46’sı (% 43) erkekti.

87 vaka (tüm vakaların % 81’i) temaslı takibi sonucunda teşhis aldı.

108 vakanın 89’unda (% 82) hastalık hafif/orta şiddette

Vakaların ortalama yaşı ± standart sapması 51 ± 21 olup 3 hasta (% 2.7) sağlık çalışanı idi.

Raporun tamamını aşağıdaki linki tıklayarak okuyabilirsiniz

rapor son türkçe01