İKİ TOPLUMLU BARIŞ İNİSİYATİFİ-BİRLEŞİK KIBRIS , LİDERLER BULUŞMASI ÖNCESİNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ve Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı’nın bugün saat sabah 10:30’da başlayan toplantısı öncesinde  İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, Lefkoşa Havaalanı’nın girişinde saat sabah 10:00’da bir basın toplantısı düzenledi.  İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, liderlerin bugünkü görüşmesinin yer aldığı ara bölgedeki Lefkoşa Havalimanı’nın, Güney Kıbrıs’taki giriş kapısında, müzakerelerin yeniden başlaması talebiyle eylem düzenledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşme saati öncesinde Havalimanı girişinde toplanan İnisiyatif temsilcileri, “Çözüm Hemen Şimdi” yazılı pankart açtı ve bildiri okudu.

Eylemde Türkçe ve Rumcası okunan bildiride, ”Siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon için kaybedilecek zaman kalmadı. Adamız kalıcı bir bölünmeye girmenin eşiğinde olup, çatışmalı ortamların oluşması, gerçek bir olasılık olarak kendini göstermektedir” dedi.

Açıklamada, İsviçre’de Temmuz 2017’de yer alan görüşmelerin ardından Liderlerin “var olan farklılıklarda uzlaşma yerine daha fazla uzlaşmazlık ortaya çıkardığı; anlaşmayı imkânsız kılan bir atmosfer yarattığı” belirtildi.

Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği konusunun yeni fikirlerle yeniden açıldığı belirtilen açıklamada,Hidrokarbon kaynaklarının “şiddetli çatışmalara yol açabilecek ciddi tehlike yarattığı”, Güvenlik ve Garanti konusunda da anlaşmazlığın devam ettiğinin görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Biz, bölünmenin her iki tarafından 75’ten fazla örgüt, grup ve hareketi bir araya getiren İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs olarak, liderlerimize kendilerini hem toplumlarının beklentilerine ve hem de ortak isteklerine cevap vererek ülkemizi yeniden birleştirmek için en kısa sürede bir anlaşmaya varılacak adımlar atmaları çağrısında bulunmaktayız” denildi.

Siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu, federal bir çözüm için her iki liderin de yapıcı olması ve müzakerelerin hemen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in taraflara sunduğu çerçeveye dayalı başlamasının önemli olduğu kaydedildi.

İnisiyatif tarafından 12 Şubat’ta düzenlenen panelde, Güney Kıbrıs’tan AKEL ve DİSİ partilerinin, Kuzeyden ise CTP ve TDP’nin iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitlik içeren Federasyon temelinde çözüm için tutumlarını sergilediklerine de işaret edildi.

Açıklamada, “iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı Federasyonun tek geçerli çözüm seçeneği olduğu” görüşü de dile getirildi.

 İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs tarafından okunan basın açıklamasının tam metni şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI

Kıbrıs’ın Yeniden Birleşmesi ve siyasi eşitliğe dayalı, İki Toplumlu, İki Bölgeli Federasyon için kaybedecek zamanımız yok İki toplum lideri, 26 Şubat’ta, mevcut açmazda bir çıkış noktası bulma olasılıklarını değerlendirmek için bir araya geliyor. Bizler burada, geçmişteki görüşmelerde de yaptığımız gibi beklentilerimizi yüksek tutarak; ancak öncekinden daha kararlı, daha sabırsız ve daha talepkar bir biçimde beklemekteyiz. Kaybedecek vakit kalmadı. Adamız kalıcı bir bölünmeye girmenin eşiğinde olup, çatışmalı ortamların oluşması, gerçek bir olasılık olarak kendini göstermektedir. Buna rağmen, liderlerimiz, tarihi görevlerini yeterince dikkate almıyor gibi görünmektedirler, 2017’den bu yana, Crans Montana’dan sonra, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, altı temel konuda da ilerleme kaydedildiğini ve stratejik bir anlaşmaya varma ihtimalinin gerçekleşmesinin yalnızca Liderlerin siyasi iradesini gerektirdiğini bildirmiştir. Liderlerimiz ise var olan farklılıkları uzlaştırmak yerine, daha fazlasını “ortaya çıkarmaktadırlar”. • Siyasi eşitlik ve Kıbrıslı Türkler’in karar alma sürecine etkin katılımı da dahil olmak üzere Yönetim ve Güç paylaşımı konularında pratikte anlaşmaya varıldı ve beklemede olan tüm meseleler, yerel ve daha düşük yönetim düzeyleri ile ilgilidir. • Mülkiyet meseleleri ve toprak ile ilgili düzenlemeler konusunda pratikte anlaşmaya varıldı ve bekleyen toprak düzenlemeleri ile ilgili yakınlaşmanın da gerçekleşebileceği görülmektedir. • Antonio Guterres, Güvenlik, Asker ve Garantiler konusunda, zorluklara rağmen, kendi önerilerinin farklılıkları uzlaştıracak nitelikte olduğunu belirtmiştir. Bu tartışılmaz gerçeklere rağmen, liderlerimiz bu konulardan uzaklaşarak anlaşmayı imkansız kılan bir atmosfer yaratmaktadırlar. Kıbrıslı Türkler’in seçtiği lider Mustafa Akıncı’nın marjinalleştirilme girişimlerine ve Kıbrıslı Türkler’in siyasi eşitliği konusunun, sözde “yeni fikirlerin” masaya konularak, yeniden açılmasına tanık olmaktayız. Kıbrıs’taki Münhasır Ekonomik Bölge ve hidrokarbonlar konusundaki rekabet, şiddetli çatışmalara yol açabilecek gerilimlerin artması yönünde ciddi tehlike yaratmaktadır. Dahası, Güvenlik ve Garanti konusundaki uzlaşmaz tavırlar, Crans Montana’da zaten ulaşılan yakınlaşmaların ortadan kaldırılması yönünde tehdit yaratmaktadır. Bölünmenin her iki tarafındaki barış ve yeniden birleşme yanlısı hareketler ve sivil toplum, bu durumdan endişe duymaktadır. Biz, bölünmenin her iki tarafından 75’ten fazla örgüt, grup ve hareketi bir araya getiren İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs olarak, liderlerimize kendilerini hem toplumlarının beklentilerine ve hem de ortak isteklerine cevap vererek ülkemizi yeniden birleştirmek için en kısa sürede bir anlaşmaya varılacak adımlar atmaları çağrısında bulunmaktayız. BM Güvenlik Konseyi’nin son raporunda da belirtildiği gibi, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu, federal bir çözüm üzerinde zaten bir anlaşmaya varılmış olup, masada yer almaktadır. Her iki liderin de yapıcı olması ve müzakerelerin hemen Guterres Çerçevesi’ne dayalı olarak başlaması büyük önem taşımaktadır. Çerçevenin ne olduğu konusunda herhangi bir anlaşmazlık olamaz. BM Genel Sekreteri bu konuda zaten rapor sunmuştur. Yakın geçmişte gerçekleştirilen, 12 Şubat’taki Panel Tartışmamız sırasında, her iki taraftan da dört siyasi partinin – AKEL, DISY, CTP, TDP – Liderleri, toplumlar arası müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki tutumlarını ve iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitlik içeren Federasyon temelinde Kıbrıs sorununa çözüm getirilmesi yönündeki duruşlarını yeniden teyit etmişlerdir. Zaman, her iki toplumun çıkarları aleyhine tükenmektedir. İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve barış için iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı Federasyonun tek geçerli çözüm olduğu yönünde ısrarlıdır. Adamızın yeniden birleşmesi ve barışçıl geleceği risk altındayken, buna kayıtsız kalamayız. Liderlerimizden 26 Şubat’taki toplantıdan, müzakere masasına geri dönmeleri ve Crans Montana’dan bu yana beklemedeki sorunlara olumlu cevap vermeleri yönünde net bir kararla çıkmalarını istiyoruz. “Aması” yok “Fakatı” yok. Uydurulmuş söylemlere değil gerçekliğe ihtiyacımız var. Hemen şimdi Çözüm ve Yeniden Birleşmeye ihtiyacımız var!

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs 26 Şubat 2019