“Çocukların çocuk olma hakları var”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla anlamlı bir paylaşım geldi.

İşte o paylaşım;

“Çocuk Hakları Sözleşmesi yasal veya etik olarak tüm çocukların doğuştan hakkı olan; eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel/psikolojik şiddet veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakların hepsini birden tanımlamaktadır.

12 Mart 1996 yılında Cumhuriyet Meclisi’nin kabul ettiği sözleşmeyi, Birleşmiş Milletler 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesi adı altında yayınlamıştı. 54 maddeden ve bu maddelerin fıkralarından oluşan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, günümüzde çocukların haklarını korumak için en geniş kapsamlı hukukî metin durumundadır.

Çocuk hakları sözleşmesi bir yandan ortada dururken, diğer taraftan bu sözleşmeye taraf ülkelerin bazılarında çocuklar istismara ve kötü muameleye maruz kalmakta, temel hak ve özgürlüklerinden mahrum edilmektedir. Sadece son iki yıl içerisinde, adamızın bulunduğu Akdeniz’de binlerce çocuk mülteci boğularak hayatlarını kaybetmiştir.

Kuzey Kıbrıs’ta çocuk hakları ihlalleri konusunda az sayıda araştırma bulunmasına rağmen, mevcut araştırmalar bize çocuk haklarına ilişkin ciddi ihlallerin olduğunu işaret etmektedir.

  • Girne’de 83 tane çocuğun 2 aya yakın bir süre okula başlayamaması ve ilkokul seviyesinde yarışmacı sınavların yarattığı fırsat eşitsizliği eğitim hakkı ihlallerine örnektir.
  • Günlük hayat içerisinde çocukların mendil veya gül sattığını, dilenciliğe alet edildiğini gözlemlemekteyiz. Bu durum çocukların ekonomik olarak sömürüldüğünü göstermektedir.
  • Çocukların suça itildiği, yetişkinler gibi yargılandığı ve yetişkinler ile aynı yerde ıslah edilmeye çalışıldığı defalarca gündeme gelmiştir. Bu soruna çözüm üretilmediği gibi, çocukların yetişkinler gibi yargılanamayacağı maddesi de ihlal edilmektedir.

Bununla birlikte zaman zaman basına yansıyan çocuk istismarı gibi sorunlara kalıcı ve yasal çözümler üretmemiz elzemdir. Ayrıca göçmen çocuklar, özel gereksinimli çocuklar, kimsesiz ve korunmasız çocuklar ve mülteci çocukların hak ihlallerini ortadan kaldıracak çözümler üretmeliyiz.

 

“Çocukların çocuk olma hakları var” ilkesinden yola çıkarak ‘çocukların yaşama ve gelişme hakkı’, ‘bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı’, ‘sağlık hizmetlerine erişim hakkı’, ‘eğitime erişim hakkı’, ‘insana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı’, ‘istismar ve ihmalden korunma hakkı’, ‘ekonomik sömürüden korunma hakkı’, ‘zararlı alışkanlıklardan korunma hakkı’, ‘eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı’, ‘düşünce özgürlüğü hakkı’, ‘ifade özgürlüğü hakkı’, ‘çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı’, ‘özel gereksinimleri olan çocukların hakları’ olduğunu bir kez daha yasa yapıcılara hatırlatırken Eğitim Bakanlığı’nın çocuk haklarını hedef alacak proje ve eğitim programlarına daha fazla önem vermesi gerektiğini ifade ederiz.

 

ÇOCUK HAKLARI AFİŞİ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, çocuk hakları ile ilgili ek ders planı ve materyal hazırlamış, öğretmen ve çocuklar ile paylaşmıştır. Çocuk hakları ile ilgili tüm makamlarla diyaloğa açık olduğumuzu ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtiriz.

20 Kasımda bütün dünyada kutlanan “Dünya Çocuk Hakları Günü”nün bütün çocuklar için güzel bir an olmasını dilerken, ailelerimiz ve çocuklarımızla UNICEF’in dikkat çektiği noktaları yeniden paylaşma sorumluluğunu taşıyoruz.

Değerli aileler;

“Çocuğunuzun internet yaşına uygun sitelere girdiğinden ve etik olmayan davranışları ya da şiddeti özendiren sitelere erişmediğinden emin olun.

Çocuğunuzla daha sık konuşun.

Çocuğunuzun haklarına saygı gösterin.

Çocuğunuza rol modeli olun.

Çocuğunuz ile ilgili endişeleriniz varsa öğretmeni ile paylaşın ve çocuklarınıza yardımcı olabilmek için en iyi yöntemi birlikte bulmaya çalışın.

Elinizden geldiğince çocuklarınız için yatıştırıcı ilaçlar kullanmayınız.

Çocuğunuz davranışlarını yakından gözlemleyin. Ruh halinde değişiklik, iletişimde azalma, çalışma isteksizliği ve notlarda düşüş gibi beklenmedik değişimler konusunda tetikte olun. Eğer bu tür değişimler fark ederseniz öğretmeniyle ya da bir psikoloğa danışın.”

Değerli çocuklar;

“Çocuk Hakları Sözleşmesini okuyun, haklarınızı öğrenin ve haklarınızı savunun.

Kendinizi güvende hissettirmeyen ya da sizi rahatsız hissettiren hiçbir şey yapmak zorunda olmadığınız hatırlayın.

Arkadaşlarınızın tercihlerine saygı duyun ki, onlar da sizinkilere saygı duysunlar.

Arkadaşlarınızın yaptıklarını yapmaktan rahatsız oluyorsanız, başka şekilde davranmasını önerin.

Rahatsız olduğunuz bir hareket maruz kalıyorsanız, öğretmeninizle ve ailenizle konuşmaktan çekinmeyiniz.”

 

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri