Avrupa’da yaşlı nüfus bağımlılık oranı tarihi rekorunu kırdı

Avrupa Birliği’nde yaşlı nüfusun bağımlılık oranı tarihi rekor düzeye yükseldi ve yaşlı nüfus bağımlılık oranı 2017’de yüzde 29.9 oldu. Başka bir deyişle, yirmi yıl önce AB nüfusunda yaklaşık “beş çalışma yaşında” kişi “65 yaş üstü bir kişi”ye karşılık gelirken, on yıl önce bu oran “dörde bir”e, bugün ise “üçe bir”e yükseldi.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre bugün Avrupa Birliği nüfusunun yüzde 19.4’ü 65 yaş ve üzerinde. Bu da yaklaşık 100 milyon AB vatandaşının 65 yaş ve üzerinde olduğu anlamına geliyor.

Açıklamada 2017’de yaşlı nüfusun bağımlılık oranının yüzde 29.9’a yükseldiği vurgulandı ve şu tespitler yapıldı:

“Her bir yaşlıya (65 yaş ve üzeri) üç kişinin biraz üzerinde çalışma yaşında kişi düşüyor.

“AB’nin yaşlı nüfus bağımlılık oranı uzun yıllardır yükselişte.

“20 yıl önce oran beşte birken, on yıl önce dörtte bire geriledi ve bugün üçte bire yaklaştı.

“Yaşlı nüfus bağımlılık oranı en yüksek ülkeler İtalya, Yunanistan ve Finlandiya olurken, Lüksemburg ve İrlanda bu oranın en düşük olduğu ülkeler.

“2017’de yüzde 34.8 ile İtalya, yüzde 33.6 ile Yunanistan, yüzde 33.2 ile Finlandiya, yüzde 32.5 ile Portekiz ve yüzde 32.4 ile Almanya yaşlı nüfus bağımlılık oranı en yüksek beş ülke oldu.

“Yüzde 20.5 ile Lüksemburg, yüzde 20.7 ile İrlanda, yüzde 21.5 ile Slovakya, yüzde 22.8 ile Kıbrıs ise 2017’de yaşlı nüfus bağımlılık oranı en düşük olan AB ülkeleri oldu.

“Tüm AB ülkelerinde yaşlı nüfus bağımlılık oranı yükselirken, Lüksemburg bu trending tek istisnası oldu.

“Lüksemburg yaşlı nüfus bağımlılık oranı 1997 yılında yüzde 21.2 düzeyindeyken 2017’de yüzde 20.5 düzeyine geriledi.

“1997-2017 yılları arasında yaşlı nüfus bağımlılık oranında en yüksek artış ise Finlandiya’da gerçekleşti. Finlandiya yaşlı nüfus bağımlılık oranı yüzde 21.7’den yüzde 33.2’ye yükseldi.

“Yaşlı nüfus bağımlılık oranı 1997-2017 yılları arasında Malta’da 10.7 puan, Slovenya’da 10.1 puan, Litvanya’da ve Portekiz’de 9.8 puan, Yunanistan’da 9.7 puan, Almanya ve Letonya’da 9.4 puan arttı.”

***

Yaş bağımlılık oranı nedir?

Bir ülkede çalışan (15-64) her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu çalışmayan (0-14 ile 65+) kişi sayısıdır. Bu oran çocuklar için ve yaşlılar için ayrı ayrı hesaplanarak ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ortaya çıkarılır.

Bir ülkede çalışan nüfus ne kadar çok ise o ülke için o kadar gelişmiştir diyebiliriz. Bu sebeple ülkeler için yaş bağımlılık oranlarının yüksek çıkması istenen bir durum değildir.