ASİMİLASYON VE ENTEGRASYON POLİTİKALARINA ÇIKARAK,KENDİ KENDİMİZİ YÖNETMEK İÇİN HAYDİ DİRENİŞE!

Sendikal Platform bugün toplandı. Toplantıda “toplumsal varoluş için genel grev ve genel direniş” kararı alındı.Sendikal Platform adına açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, tüm halkı
asimilasyon ve entegrasyon politikalarına karşı çıkarak, Kıbrıs Türk toplumunun insanca bir hayat yaşaması, kendi ayakları üzerinde durması, kendi kendini yönetme ve Federal Birleşik Kıbrıs’ta onurlu yerini alması için önümüzdeki günlerde organize edilecek “toplumsal varoluş için genel grev ve genel direnişe” destek vermeye çağırdı.Açıklama şöyle:

Ankara Hükümeti tarafından siyasi amaçlarla dayatılan ve yerli işbirlikçi UBP-HP hükümeti tarafından koltuk ve para uğruna imzalanan paketi şiddetle reddederiz.
Konuyu değerlendiren sendikalarımız, paketin Kıbrıs Türk toplumunun varlığına, kimliğine, kültürüne ve toplumsal varlığına dönük bir tehdit olarak görmektedir. Bu paketin içeriğinde emekçilerin kazanımlarını yok etme, Kıbrıs Türk toplumunu fakirleştirme, toplumsal varlıklarımıza peşkeş çekme, ganimetten ve ranttan beslenenleri zengin etme, gençlerin ülkeden kaçışını teşvik etme, eğitimi gericileştirme ve Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine ipotek koyma gibi dayatmalar vardır.
Bu çerçevede Sendikal Platform asimilasyon ve entegrasyon politikalarına karşı çıkarak, Kıbrıs Türk toplumunun insanca bir hayat yaşaması, kendi ayakları üzerinde durması, kendi kendini yönetme ve Federal Birleşik Kıbrıs’ta onurlu yerini alması için tüm halkımızı önümüzdeki günlerde organize edilecek “toplumsal varoluş için genel grev ve genel direnişe” destek vermeye çağırırız.
Saygılarımızla

Sendikal Platform (a)
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri