Arnavutluk’ta depremden sonra eğitimi sendikalar yeniden inşa ediyor

Arnavutluk’taki iki eğitim sendikası, doğal afetlerden sonra eğitim öncelliğinde bir projeye öncülük etti. Hareket, 2019’daki büyük bir depremin ardından öğrenilen dersler üzerine inşa edildi.

 

Arnavutluk Bağımsız Eğitim Sendikası (SPASH) ve Arnavutluk Eğitim ve Bilim Sendikası Federasyonu (FSASH), ortak “Doğal afetlerden sonra eğitime öncelik verme” projesindeki faaliyetlerin tamamlandığını duyurdu.

Arnavutluk’taki iki eğitim sendikası, doğal afetlerden sonra eğitim öncelliğinde bir projeye öncülük etti. Hareket, 2019’daki büyük bir depremin ardından öğrenilen dersler üzerine inşa edildi.

 

Arnavutluk Bağımsız Eğitim Sendikası (SPASH) ve Arnavutluk Eğitim ve Bilim Sendikası Federasyonu (FSASH), ortak “Doğal afetlerden sonra eğitime öncelik verme” projesindeki faaliyetlerin tamamlandığını duyurdu.

 

Güvenli okullar ve farklı perspektifler

 

İki eğitim sendikası, etkilenen bölgelerde üç aylık bir süre boyunca atölye çalışması düzenledi. Her çalıştaya depremden etkilenen bölgelerden yaklaşık 20 paydaş katıldı. Bu etkinliklerde hem sendikalarla ilgili bilgiler hem de farklı acil durumlarla ilgili yönergeler içeren broşürler dağıtıldı ve katılımcılardan bunları meslektaşları ile paylaşmaları istendi.

Katılımcılar arasında öğretmenler ile birlikte yerel eğitim yetkilileri veya Eğitim Bakanlığı temsilcilerini vardı.

 

Atölye çalışması

Çalıştaylarda tartışılan konular arasında şunlar yer aldı.

  • Acil bir durumda, özellikle depremde sınıflarda nasıl davranılır
  • Acil durumlarda öğrenciler nasıl yönetilir
  • Depremden sonra öğrenci ve meslektaş travması nasıl azaltılır
  • Güvenli okul ortamlarında bir doğal afet / deprem sonrasında okula dönüş nasıl olmalıdır.
  • Doğal afetlerin eğitime etkisi nedir?

 

Çalıştayın  hedefleri :

  1. Öğretmenleri ve okul liderlerini kriz durumlarıyla, özellikle de doğal afetlerle başa çıkmaya hazır olmaları konusunda bilgilendirmek
  2. Öğretmenler arasındaki ve öğretmenler ile sendikaları arasındaki bağı güçlendirmek
  3. Eğitim birlikleri ve yerel eğitim yetkilileri arasındaki sosyal ortaklığın güçlendirilmesi ve doğal afetlerle karşılaşıldığında eğitimi vurgulamak için farklı aktörlerle işbirliği kurulması
  4. İlgili etkinlikleri öğretmenler arasında duyurmak ve bunları organize etmeye yardımcı olmak için kullanmak
  5. 2020-2021 öğretim yılı için okul müfredatının değiştirilmesi için öneriler hazırlamak ve Eğitim Bakanlığı’na iletmek.

 

Projenin Arka Planı:

 

26 Kasım 2019’da 40 yılın en güçlü depremi Arnavutluk’u vurdu, can kaybına, bina ve altyapıya ciddi zararlar verdi. Çocuklar dahil en az 51 kişi öldü.

 

1.000 kişinin yaralandı, 6.000’den fazla binanın hasar gördü ve yaklaşık 9.000 kişi evsiz kaldı.

 

Arnavut yetkililer en az 60 okulun güvenli olmadığını açıkladı.

 

SPASH ve FSASH, durumu izlemek ve etkilenen çocuklara ve öğretmenlere acil yardım sağlamak için bir fon oluşturmak üzere ortak bir Acil Durum Kurulu oluşturdu. Sendikaların sınırlı kaynakları nedeniyle, bu fon belirlenen tüm ihtiyaçları karşılayamadı. Sendikalar, travma geçirmiş öğrencilerle nasıl başa çıkılacağı konusunda öğretmenlere eğitim ve öğretim ve öğrenim materyalleri için yardıma ihtiyaç duyduklarını Eğitim Enternasyonali’ne belirttiler.

 

Proje,  Eğitim Enternasyonali Dayanışma Fonu tarafından finanse edildi. Eğitim Enternasyonali Arnavutluk için Acil Eylem Çağrısı yapmış ve çok sayıda üye, Fon’a katkıda bulunmuştu.

 

Çeviri: Burak Maviş

Kaynak: KTÖS – Eğitim Enternasyonali